C7 DWT maandag 1 oktober 2007

                                                          C7 DWT   maandag 1 oktober 2007

 

 

                                                                                                            FOCUS

 

 

Mené, mené, tekél, upharsin

 

Door K.R.Donk

 

Mené, mené, tekél, upharsin. Gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht bevonden.

Woorden die op de muur van koning Belsazar, de zoon van Nebukadnezar, werden geschreven. Dat gebeurde op het moment, dat hij zich verheven had tegen de Here des hemels. Hij at en dronk wijn met zijn vrouwen en bijvrouwen, uit het gouden en zilveren gerei, uit de tempel van Jeruzalem. De uitspraken van Prof. Dr. Walter Donner in het programma “In the spotlight” dat in augustus 2007 via Apintie TV is uitgezonden, hebben veel stof doen opwaaien. Grote delen van de Surinaamse bevolking waren verontwaardigd. Tot in de DNA, werd om correctie gevraagd. Maar als kort daarna via RTV in Nickerie, ook bereikbaar in Paramaribo, in reactie op wat Walter Donner heeft gezegd, opmerkelijke uitspraken over het christendom  worden gedaan, blijft alles en idereen stil.

 

Typische aanval op het christendom

Het is maandag 27 augustus 2007, als het programma “Desh Ke Haalat”, met als gastheer en presentator, Drs. Surindra Mungra, wordt uitgezonden. Te gast bij Mungra zijn de notaris Surajbali en de kenner van de vedische leer en het hinduïsme, Khemradj Pherai. Donner had zijn verontschuldigingen voor zijn gewraakte uitspraak  chaamar (leerlooiers) al aangeboden aan hen, die daaraan aanstoot hadden genomen. Toch werd vel van leer, tegen door hem gedane uitspraken getrokken. Zowel Suradjbali en Mungra, gaven min of meer aan, dat de verrijzenis van Jezus een farce is en dat Jezus Christus in India moet zijn gestorven, waar zijn graf daar ligt. Mungra gaf zelf aan dat de Amerikaanse regering de Indiase regering heeft verboden het graf te laten onderzoeken, omdat dat grote consequenties voor het christendom zou kunnen hebben. Wetenschappers zouden dat hebben verklaard. Hoe vrij is India dan wel?

Khemradj Pherai, maakte de aanval compleet. Typisch, geen aanval op Donner, maar op het christendom. Welk verband wordt er getrokken tussen Donner en het christendom? Ook de pers moest het ontgelden. De West en de Ware Tijd werden ervan beschuldigd, dat zij  meerdere malen stukken van hem, Pherai, hebben geweigerd, als hij schreef over het christendom. In een geval zou De West, die toch nog een artikel publiceerde, het volkomen hebben vervalst. Hij, Pherai, zou over alle bewijzen beschikken. Zware beschuldigingen naar de pers toe. Zowel het R.K. bisdom als pastor Steve Meije (Volle Evangelie), de christenen, zouden bang zijn voor een debat. Ze zouden daarvoor keer op keer, ook nu weer in het  programma, hiervoor worden uitgedaagd.

Op de uitspraken, kwamen geen reacties. De vraag is, hebben Pherai, Suradjbali en Mungra gelijk? Of komt er geen reactie omdat moet gelden, dat zij gewogen zijn te licht worden bevonden?

Stafmedewerker van het R.K.Bisdom Paramaribo, S. Azimullah, zegt dat het bisdom voorlopig geen behoefte heeft aan een reactie. “Geen reactie is soms de beste reactie die je in bepaalde gevallen kunt geven. Dat geldt voor dit geval.

In het land der blinden is één oog koning. Het is niet gewenst om zulk een koning in debat te gaan, of enige bemoeienis met hem te hebben”, aldus Azimullah.

 

CHRISTENDOM HEEFT PLAGIAAT GEPLEEGD

Toch is het goed een paar van de “krasse” uitspraken van Pherai, de revue te laten passeren.”

De apostel Thomas zou door brahmanen zijn vermoord en is in Madras (India) begraven waar zijn graf te zien is. Jezus zou van zijn 13de tot zijn 29ste jaar bij de rishis in  India in de leer zijn geweest, waar hem de  leer van de Sanatan Dharm zou zijn bijgebracht. Hij zou door de Romeinen of Joden zijn vermoord, dat is onzeker, omdat die twee tot de dag  van vandaag onderling vechten. Hij is vermoord omdat hij de leer van de Sanatan-Dharm predikte. Het christendom, is opgebouwd uit leringen van het hindoeïsme. Men heeft gewoon zaken afgepakt, bijvoorbeeld het verhaal van Noach. In de vedische geschriften worden namelijk voor de tijd van het christendom, twee zondvloeden beschreven, in de tijd van koning Manu en Satrupa (Adam en Eva) en in de tijd van koning Sachewat (moet zijn Satyavrat)  -Noach).

Frappant is, dat Pherai op een gegeven moment zelf  zegt;” Het probleem van India is, dat het verhaal rond de goden verzonnen is”. Het verhaal rond Vishnu verzonnen? Dat zegt een kenner van het hindoeisme. Voelt niemand zich beledigd? Geen radio, geen krant, geen DNA, niets en niemand?

Zegt hij dat de verhalen van de goden in India, net als dat van de Grieken en Egyptenaren en nog ouder de Babyloniërs, mythen zijn? Wij de verhalen van de Sanatan Dharm o.a. rond Ram en Krishna, dan zo moeten bezien? De joden en de christenen, dus nodeloos uit de Sanatan Dharm geput hebben?

Waar en wie, is dan de ware God?

 

RELIGIEUZE REVOLUTIE

Trekt u de deskundigheid van Pherai, Surudjbali en Mungra in twijfel.

Zij hebben het zelfs aangedurfd de pers in Suriname, de wetenschapper en professor Walter Donner, het christendom, het hinduisme, de  regering van de V.S. en India voor schut te zetten. Als kenner van de vedische geschriften en  het hindoeisme, heeft Pherai zelfs het bestaan van de hindu-goden in  twijfel getrokken. Niemand in Suriname heeft het nodig geacht, om op zijn uitspraken te reageren, dat is een feit.

Toch moet gezegd worden dat in de globaliserende wereld, de wereld van de computer en internet, wel degelijk publicaties verschijnen, die alle godsdiensten in  de wereld ter discussie stellen. Waarbij vooral het christendom onder vuur wordt genomen.

Zijn de beweringen waar, dan zou het betekenen, dat de mensheid voor tientallen duizenden jaren, met al de verhalen over de goden en al de heilige boeken, voor de gek is gehouden. Dat de God die de hemel en de  aarde gemaakt heeft, een heel andere is, dan die de mensheid al die tijd is voorgeschoteld. Archeologen, historici, mythologen, oudheidkundigen als Acharya. S. ., K. Graves e.a. komen met het ene na het andere wetenschappelijk werk uit, om dit aan te tonen. Naast boekwerken, worden ook steeds meer documentaires geproduceerd die over deze onderwerpen gaan. Onze kinderen, onze kleinkinderen, de mens van nu, worden met de vraagstellingen geconfronteerd. Moeten wij doen alsof onze neus bloedt en elke confrontatie uit de weg gaan? Het is niet mijn taak te presenteren wat in de boeken staat of wat de documentaire vertellen. Toch moet ik u een korte voorstelling geven van zaken.

Wat men de mensheid voorhoudt, kan een religieuze revolutie veroorzaken.

 

MITHRA, JEZUS EN KRISHNA ZIJN ĒĒN

In “The Christ Conspiracy, the greatest story ever told”, komt de schrijver met bewijs aandragen, dat het verhaal van Jezus door mensen is gefabriceerd,  door leden van geheime sekten, mysterische scholen en religiën.

Dit om het Romeinse wereldrijk, onder één godsdienst te brengen. Daarbij zou geput zijn uit mythen en rituelen, die bestonden uit tijden voor de christenheid. Jezus zou de personificatie zijn van vele afgoden zoals, Mitrha, Heracles, Dionosus, en de zonnegoden en  redders als Horus, Krishna en Buddha.

In “The world’s sixteen crucified saviors, christianity before Christ”, worden 16 redders van de mensheid, of messiahs beschreven. Allen uit een maagd geboren. Bij alle een ster die de geboorte aangeeft en de plaats bevestigd. 346 overeenkomsten tussen Christus en Krishna worden aangehaald. 25 december de geboorte dag van vele goden is, enz.

We kunnen zeggen niets nieuws onder de zon. Sinds de oudheid en ook enkele eeuwen terug,  waren er al schrijvers die zaken in twijfel trokken.

De massale boekverbrandingen in de donkere middeleeuwen waren nodig om bewijzen weg te moffelen, zeggen de recente schrijvers. De twijfels waren er sinds de bijbel bestaat. In 2 Thimoteus  2:16-18, lezen wij: “Maar vermijd de onheilige, holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en hun  woord zal voortwoekeren als de kanker.

Tot hen behoren Hymeneus en Filetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de  opstanding  reeds heeft plaats gehad, waardoor zij het geloof van sommige afbreken”.

Het geloof afbreken!

Moeten wij de toegeworpen handschoenen in de  strijd voor de waarheid niet aanvaarden? Of moeten wij personen als Pherai, zonder slag of stoot gelijk geven? Of zijn wij werkelijk door angst en vrees voor de uitkomst, monddood gemaakt?.-.

 

 

 

Voor reacties: kennethdonk@yahoo.com