Mula-nakshatras hoofdstuk 23

 

 

Khimradj Pherai

Voorzitter van Stichting Shri Satya Aarya Pradhaana Karmavadische Sanatana Dharma Nederland en Suriname

Bussumsestraat 153

2574 JG  Den Haag  –  Nederland

Telefoon: 070 – 3235050  of mobiel  06 42153517

E-mail:khimradjpherai@casema.nl

 

 

Den Haag, 29 november 2009

 

 

Betreft: een nog veel voorkomende onduidelijkheid bij MULA’S NAKSHATRAS

 

Een van de onjuiste interpretaties van de nakshatras, vooral de gand mula, is dat er bij de 4 (vier) pada’s of charans, geenszins allemaal ongunstig zijn. Sommige zijn positief. Helaas, de pandit interpreteert ze als zijnde allemaal ongunstig en adviseert de yajman om mula shanti pûjâ te verrichten. In bepaalde gevallen of liever gezegd altijd, moeten de ouders mantra jap verrichten en niet de pandit. Bij de mantra jap door een ander kan men het nooit controleren of het juiste aantal gereciteerd zijn.

 

 

 

23.1     Inleiding over de Mula’s nakshatras

 

Er zijn 6 Mula’s nakshatras:

 1. Ashvini, 2. Aslesha, 3. Magha, 4. Jyeshta, 5. Mula en 6. Revati.

 

De Hindoe-priesters die de Vedische geschriften niet goed kunnen interpreteren, beweren dat als een kind in een Mula nakshatra geboren is, de vader de geborene 27 dagen niet mag zien. Doet hij dit wel, dan kunnen de gevolgen negatief zijn. Uit eigen ervaring weet de schrijver dat dit niet op waarheid berust.

 

Mula shanti moet plaatsvinden na de 27 1/3 dag in dezelfde nakshatra en dezelfde pada waarin het kind geboren is.

 

 1. De ouders van het kind moeten de planeetmantra die bij een bepaalde nakshatra behoort, zelf reciteren. De mantra die bij een bepaalde nakshatra behoort, staat erbij vermeld. (zie 23.2 t/m 23.8)

 

Het reciteren van de planeetmantra moet begonnen worden op de dag van de geboorte van het kind of na 27,32 dagen of telkens als dezelfde nakshatra weer aanwezig is.

 

 1. Als de ouders het niet zelf kunnen doen, moet de pandit samen met de meegekomen pandit(s) de mantra japa verrichten.

 

 1. Wel is het waar dat, als de 1e, 2e of 3e pada van de Maan-constellatie iets negatiefs aangeven, dit gedaan kan worden door:
 2. a) de ouders zelf of
 3. b) samen met het kind als het reeds groot geworden is of
 4. c) door een Hindoe-priester

 

Verder staat in één van de Hindoe-astrologische boeken geschreven dat men alleen voor een zoon (putra-bâlak) graha (planeet) shanti (rustgevend) moet verrichten.

 

Graha shanti houdt in:

Het reciteren van de betreffende planeet-mantra die de negatieve invloeden van deze planeet neutraliseert of verzacht.

 

Letterlijk geromaniseerd:

yadi kisî bâlak kâ janma inmen se kisî nakshatra men ho, to 27,32 din ke bâd jab vahî nakshatra âtâ hai, to uskî shântî karâyî jâtî hai. Jyeshtha aur Mula gandânt mula sangyak tathâ âshleshâ sarp mula sangyak kahalâtâ hai.

 

 

Zie onderstaande voorbeelden.

De mantra die bij één van deze Maan-constellaties hoort, moeten de ouders zelf of samen met het kind als het reeds groot geworden is reciteren. (Bijvoorbeeld: Als de geboorte horoscoop op een veel latere tijdstip, dan de geboorte dag opgemaakt is).

 Dit moet nooit door een hoofdpriester gebeuren, want men kan dan niet controleren of hij het juiste aantal mantra’s gereciteerd heeft.

 

Elke nakshatra wordt in 4 gelijke delen verdeeld. Zo’n deel heet charan of pada (charan/pada= 1/4 deel van een bepaald nakshatra). (1 ghari is 24 minuten en 2,5 ghari is 1 uur = 60 minuten) De duur van elke nakshatra is niet gelijk. Wel kent men aan elke nakshatra voor de wiskundige berekening een gelijk aantal graden toe namelijk: 13°20′.

 

Elke pada/charan heeft voor de wiskundige berekening gelijke waarde, namelijk: 13°20′ : 4 = 3° 20′.

 

Zie verder onderstaande verdeling in 1e, 2e, 3e en 4e pada/charan.

 

23.2     1. Ashvini nakshatra en de charans

 

 1. a) 1e Charan: pita kâ bhâi

Er kunnen problemen zijn met de vader van de geborene.

Het verrichten van Mula shantî volgens de Vedische geschriften, kan verzachting brengen.

 

 1. b) 2e Charan: sukh aur ishvarepratî

De geborene zal een gelukkig leven leiden en Gods zegen ontvangen.

Geen Mula shantî verrichten.

 

 1. c) 3e Charan: mantrî padh

De geborene zal een hoge ambtelijke positie bekleden.

Geen geen Mula shantî verrichten.

 

 1. d) 4e Charan: radya senman

De geborene zal hoge waardering van de overheid verkrijgen.

Geen Mula shantî verrichten.

 

De heerser van Ashvini nakshatra is Ketu (Drakenstaart) met een Dasha periode van 7 jaren.

 

De mantra van Ketu luidt als volgt:

 

Aum klang kling klung sah ketawe svâhâ of in verkorte versie:

Aum ketawe namah

 

Eén van deze naam mantra moet 17.000 keren gereciteerd worden.

 

Voor alle duidelijkheid: alleen de 1e charan/pada heeft negatieve gevolgen.

 

Opmerking:

Als de priester bovengenoemde mantra gaat reciteren, moet hij niet verder dan op 1 meter afstand van de ouders zitten. Zit de priester bijvoorbeeld op 1,5 of 2 meter afstand dan moet de mantra door hem  1,5 of 2 x 17.000 gereciteerd worden. Dit geldt ook voor alle volgende voorbeelden.

 

23.3     2. Aslesha Nakshatra en de charans

 

 1. a) 1e Charan: shantî (rust) (plezier/vreugde), puja prâp kere se sukh

Door rustig te leven zal de geborene voorspoed hebben en door het verrichten van puja (jagya) kan hij ook gelukkig zijn.

         Geen Mula shantî verrichten.

 

 1. b) 2e Charan: dhan nash (vernietiging)

         Vernietiging van de rijkdom.

Het verrichten van Mula shantî kan de negatieve gevolgen verzachten. Het wordt niet voor 100 % verzacht.

          Gevolgen van vernietiging van rijkdom zullen er zeker zijn.

 

Opmerking:

A en U worden in Sanskrit gevoegd tot O dus geen AUM maar Om!

 

 1. c) 3e Charan: matre nash, mâtâ ke dukh

       Moeder kan ziek worden of andere negatieve gevolgen overhouden.

       Wel Mula shantî verrichten.

 

 1. d) 4e Charan: pitre nash, pita ke dukh

       Vader kan nadelige gevolgen ondervinden en zal veel lijden (geestelijk en       

       lichamelijk).

        Mula shantî kan het lijden voor een deel verzachten.

 

Heerser van Aslesha nakshatra is Budh (Mercurius)met een Dasha periode van 17 jaren.

 

De Mantra van Budh luidt als volgt:

Aum wrang wring wrung sah budhâya svâhâ

of in verkorte versie:           Aum budhâyâ namah.

Eén van deze mantras men 8000 keren reciteren om de negatieve gevolgen te ver­zachten.

 

23.4    Magha Nakshatra en de pada’s

 

 1. a) 1e Charan: mâtâ ka nash, mâtâ ka dukh

   De moeder zal tegenspoed ondervinden en tengevolge daarvan veel lijden.

             Wel Mula shantî verrichten.

 

 1. b) 2e Charan: pitre nash, pita ka dukh

De vader kan tegenspoed ondervinden, doodgaan behoort ook tot de mogelijk­heden of andere negatieve gevolgen over houden.

         Wel Mula shantî verrichten.

 

 1. c) 3e Charan: sukh pratî

          De geborene zal gelukkig zijn.

          Geen Mula shantî verrichten.

 

 

 1. d) 4e Charan: dhan, vidyâ aur sukh

          De geboren zal rijkdom hebben, intelligent zijn (over materiële kennis beschikken)    

           en gelukkig leven.

           Geen Mula shantî verrichten.

 

Heerser van Magha nakshatra is Ketu (Drakenstaart) met een Dasha periode van 7 jaren.

 

De Mantra van Ketu luidt als volgt:

 

Aum klang kling klung sah ketawe svâhâ

of in verkorte versie:           Aum  Ketawe  namah

 

Eén van deze mantras moet men 17.000 keren reciteren.

 

23.5     4. Jyeshta Nakshatra en de charans

 

 1. a) 1e Charan: bere bhai ka kasth

Oudste broer van de geborene zal negatieve invloeden ondervinden.

Wel Mula shantî verrichten.

 

 1. b) 2e Charan: chote bhai ka kasth

      Jongste broer van de geborene zal negatieve invloeden ondervinden.

 

Opmerking:

Als de geborene het enige kind is of er worden geen jongens meer in het geslacht geboren, moet de Mula shantî dan wel plaatsvinden? Een Mula shantî is in dit geval onnodig. Voor de lezers is het advies om bij zo’n geval hun verstand te gebruiken.

 

 1. c) 3e Charan: Matre nash, mâtâ ki dukh

De moeder zal negatieve invloeden ondervinden en tengevolge hiervan veel lijden.

Wel Mula shantî verrichten.

 

 1. d) 4e Charan: sving nash

De geborene zal volgens de Vedische geschriften in vernietiging gaan (hij zal veel lijden en problemen hebben).

         Wel Mula shantî verrichten.

 

De heerser van Jyeshta nakshatra is Budh (Mercurius) met een Dasha periode van 17 jaren.

 

De Mantra luidt als volgt:

 

Aum wrang wring wrung sah budhâyâ svâhâ

of in verkorte versie:           Aum budhâyâ namah.

 

Eén van deze mantras moet men 8.000 keren reciteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6     5. Mula nakshatra en de charans

 

 1. a) 1e Charan: pitre nash, pita ke dukh

        De vader van de geborene zal veel lijden en daardoor dood kunnen gaan.

       Wel Mula shantî laten verrichten.

 

 1. b) 2e Charan: matre nash, mâtâ ke nash

       De moeder van de geborene zal tegenspoed ondervinden en tengevolge daar­van veel                            

        lijden.

 

 1. c) 3e Charan: yash nash, bejitî

Het geslacht van de geborene zal een slechte naam krijgen en hij zal geen waar­dering van de gemeenschap genieten.

        Wel Mula shantie verrichten.

 

 1. d) 4e Charan: shanti se sukh, puja path se sukh

Door rustig te leven zal de geborene gelukkig leven en door het verrichten van Puja (jagya) zal de persoon ook gelukkig worden.

         Geen Mula shantî verrichten.

 

De heerser van Mula nakshatra is Ketu (Drakenstaart) met een Dasha periode van 7 jaren.

 

De Mantra luidt als volgt:

 

Aum klang kling klung sah ketawe svâhâ

of in verkorte versie:           Aum ketawe  namah 

 

Eén van deze mantras moet men 17.000 keren reciteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.7     6. Revati Nakshatra en de charans

 

 1. a) 1e Charan: sukh

      De geborene zal een gelukkig leven hebben.

      Geen Mula shantî verrichten.

 

 1. b) 2e Charan: mantri ke praptî

      De geborene zal een hoge ambt bekleden of zelfs minister worden.

      Geen Mula shantî verrichten.

 

 1. c) 3e Charan: dhan sukh praptî

       De geborene zal rijk zijn en een gelukkig leven hebben.

       Geen Mula shantî verrichten.

 

 1. d) 4e Charan: anek kast (dukh) praptî

      De geborene zal allerlei problemen ondervinden en daardoor ongelukkig zijn.

     Wel Mula shantî verrichten.

 

De heerser van Revati Nakshatra is Budh (Mercurius) met een Dasha periode van 17 jaren.

 

Mantra die erbij hoort luidt als volgt:

 

Aum krang kring krung sah bhaumâyâ svâhâ

of in verkorte versie:           Aum budhâyâ namah

 

Eén van deze mantras moet men 8.000 keren reciteren.

 

23.8  7. Vishaka Nakshatra en de charans

 

 1. a) 1e Charan: sukh

       De geborene zal een gelukkig leven hebben.

       Geen Mula shantî verrichten.

 

 1. b) 2e Charan: devar ke sukh

       Bij het huwelijk van een vrouwelijk geborene zal de jongere broer van de
echtgenoot  een gelukkig leven hebben.

       Geen Mula shantî verrichten.

 

 1. c) 3e Charan: devar ke sukh (Idem als 2e charan)

 

 1. d) 4e Charan: devar ka nash (hanikarek)

Als de vrouwelijk geborene gaat trouwen, zal de jongste broer van haar echtgenoot dood kunnen gaan.

 

 • Positieve en negatieve invloeden van nakshatras (maan-constellaties)

            in het kort

 

 1. a) Ashvini, 1e charan heeft negatieve invloeden.

De overige 3 zijn positief.

 

 1. b) Aslesha, 1e charan heeft geen negatieve invloeden.

De overige 3 charans hebben dat wel.

 

 1. c) Magha, 1e en 2e charan hebben negatieve invloeden.

De 3e en 4e charan zijn positief.

 

 1. d) Vishaka, de eerste drie charans zijn positief.

De 4e charan is negatief.

 

 1. e) Jyeshta, alle 4 charans hebben negatieve invloeden.

 

 1. f) Mula, de eerste drie charans hebben negatieve invloeden.

De 4e charan is positief.

 

 1. g) Revati, de eerste drie charans zijn positief.

De 4e charan is negatief.

 

Leer zelf te bidden en leer dit ook aan uw kinderen. Vraag aan een deskundig Vedische astroloog onder welke nakshatra uw kind ofkinderen geboren zijn. Elke nakshatra heeft een heerser. De mantra van de heerser van de nakshatra moet men indien mogelijk 9, 27 of 108 x  per dag reciteren, zodat de negatieve invloeden geneutraliseerd of verzacht kunnen worden.

 

 

Indien u op dit artikel op en aanmerking heeft kunt u gerust middels mijn E-mail adres daarop reageren.

 

Vertrouwende u in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik inmiddels met de vriendelijke groet,

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Khimradj  Pherai