Panchak Nakshatras

Khimradj Pherai

Voorzitter van Stichting Shri  Satya Aarya Pradhaana Karmavadische Sanatana Dharma Nederland en Suriname.

Bussumsestraat 153

2574 JG Den Haag  –   Nederland

Telefoon:  070  -3235050   of mobiel   0642153517

E-mail: khimradjpherai@casema.nl  /www.khimradjpherai.nl

 

 

Den Haag,  3 december 2009

 

 

HOOFDSTUK 24

 

 • Inleiding over PANCHAK (VIJF)

Lezers jullie zullen panchak dubbel te zien krijgen, zodat dit beter tot jullie kunnen doordringen. Het woord  panchak betekent vijf. Er zijn twee soorten panchak. Zie onderstaande tabellen.

 

Bij de geboorte van een kind ontstaan familiebanden. Ik wil de lezers verwijzen naar mijn vorige artikel van Mulaa Shanti. Bij het overlijden van een familielid verbreken de familiebanden. Wat ik geconstateerd heb dat naaste familieleden, bang zijn om alleen bij de overledene aanwezig te zijn omdat de ziel het lichaam verlaten heeft.Men heeft de overledene niet meer lief. Bij het overlijden van een persoon gaan de karma’s vruchten zowel negatief als positef mee. De ziel van overledene kan na 3 maanden of  binnen een periode van 1.500 jaar weer een andere lichaam accepteren. De ziel heeft een minimale rustperiode van 3 maanden nodig om weer op zoek te gaan naar zijn/haar ouders, ras en land van geboorte. Omdat de ziel de nog niet voltooide vorige karma’s nog niet heeft afgemaakt of nog geen bevrijding had bereik. Personen die een slecht leven hadden  worden dolende zielen en doen zwakke zielen kwaad. Vaker zie je tegenwoordig  dat dolende zielen mensen zeer moeilijk maken.

Wanneer mensen bevrijdt willen worden van deze dolende zielen dan moeten ze Gayaatrie mantra reciteren en deze luidt als volgt:

 

Aum bhûvah bhuvah svah tat savitur varenyam bhargo devasya dhîmahî dhiyo yonah pracodayaat. (24 x opzeggen). Tracht u uw problemen zelf op te lossen en niet te afhankelijk van anderen te worden.

 

Waarom dan zowel  ophef dat indien iemand in panchak (vijf) nakshatra overleden is, dat er ook vijf familieleden dood zullen gaan. Berust dit wel op waardheid?   De namen van de vijf nakshatras zijn:. 1) nr. 23 Dhanishta;   2) nr. 24 Satabhisha ;  3) nr. 25 Purva Bhadra;  4) nr. 26 Uttarabhadra en

5) nr. 27 Revati   en tweede soort panchak is de onderstaande, maar hierover wordt nooit gesproken van 5  namelijk:  mrityu (dood); rog (ziekte) ; agni (vuur);  chor (dief)

 • râjâ (koning). Zie berekeningstabellen, kunen onze pandits wel goed rekenen?

 

Ik ben zelf in Dhanishta nakshatra geboren, zie onderaan een kleine uitleg hierover.

 

Waarom wordt de panchak (vijf) poedja verricht????

De planeet invloeden heeft met de mens te maken. Overlijden andere rassen in panchak nakshatras niet???

Verrichten die wel zo’n  poedja???

Wordt de achterban van Sanatana Dharma opzettelijk door onze pandits (de zogenaamde van geboorte brahamen) beet genomen, zodat zij hun slag kunnen slaan om meer geld te verdienen. Maar deze pandits hebben geen tijd om de Ramayana te gaan lezen tijdens de rouwperiode.

Tegenwoordig is een fenomeen ontstaan dat iemand in panchak periode niet mag worden begraven of gecremeerd. Dan wordt er gezegd als de overledene gaan cremeren of begraffen dan  zullen onheil ontstaan en de gevolgen zullen zeer groot zijn.

 

Toen de Sanatana Dharma achterban nog in Suriname woonachtig was, werd de overledene binnen 24 uur begraven en men keek niet eens naar panchak nakshatra. Men had toen nog geen crematie – oord en het lijk werd, ook 4 of 5 dagen niet in de koelkast bewaard.

Bij de zogenaamde van geboorte brahmanen gaat het om bang maken van hun eigen achterban en heel veel geld te verdienen van de familieden van de overledene.

 

Het wordt tijd dat deze valse predikers iets hieruit leren. Want voor de berekening van panchak moet je heel goed kunnen rekenen. Wat is het opleidings niveau van onze pandits???

Verder wil ik de lezers verwijzen naar de naar de betekenis van vijf panchak nakshatras, die op bladzijden 11 t/m 13    staat geschreven.

Laat een deskundige een horoscoop uitdraai voor jullie maken, zodat u niet in de maling wordt genomen.

 

Dhanishta nakshatra:

`Dhani’  betekent `rijk’ en Ishta’ betekent `totale rijkdom’. Wanneer de wijzen in oude teksten zinspeelden op iemands rijkdom, bedoelden ze rijkdom in de zin van een goed karakter en positieve gedachten en handelingen. Dit werd als veel belangrijker gezien dan materiële rijkdom. Dhanishta heeft de zegen van rijkdom op alle niveaus. Dhanishta’s krijgen deze rijkdom niet gemakkelijk, maar door onbaatzuchtig ingespannen arbeid, het loslaten van hun persoonlijke ego en door te handelen met mededogen en idealisme voor het universeel welzijn. Dhanishta vertegenwoordigt de innerlijke reiniging van de ziel, die deze in staat stelt goddelijke muziek te ontvangen. Veel grote filosofen en yogi’s zijn onder dit teken geboren.

 

Symbool (Trommel of fluit).

Dhanishta is verbonden met de symbolen van de trommel en de fluit – de trommel van Shiva

of de fluit van Krishna. Het symbool van de trommel of de fluit duidt aan dat de trommel het

ritme van iemand anders begeleidt: anderen moeten  hun melodie via deze trommel spelen.

Zowel de trommel als de fluit is vanbinnen hol en wijst op een leegte te vullen.

 

Heersende godheden.

De Vasu’s zijn de acht personificaties van de Zon: Apas, Dhruva, Soma, Dhara, Anila, Anala,

Pratyusha en Prabhas.Deze godheden hebben een sterke band met de Zon en verschijnen in

verschillende stadia van hun manifestatie om de ziel in de juiste richting te leiden. Ze

begeleiden de Dhanishta’s van het eind  van hun aardse reis naar het begin van hun reis naar

het goddelijke.

 

 

 

 

Dhanishta is gericht op dharma.

De motivatie van dharma is in dit stadium het krachtigste. In de Bhagavad Gita, `het goddelijke lied’, die de essentie van de veda’s vormt, onderricht Heer Krishna Arjuna in dharma Het toneel van de Bhagavad Gita is een slagveld en de oorlog is gericht tegen zijn familie. Maar op spiritueel niveau is de oorlog van Arjuna met zijn verwanten de oorlog die we iedere dag voeren wanneer we proberen onze verlangens, gevoelens en verleidingen meester te worden. Heer Krishna leidde Arjuna naar zijn plicht – de dharma van zijn bestemming. Dit is de essentie van dharma voor Dhanishta.

 

 

Kenmerken/Karaktertrekken

Dhanishta is een bijzonder gezegende nakshatra. Ze hebben een geweldig vermogen om spiritueel te zijn terwijl ze praktisch nog met  wereldse zaken bezig zijn. Dhanishta’s zijn hoogst charismatisch en intelligent. Ze kunnen krachtig handelen, denken en spreken, en ze zijn leiders op elk gebied dat ze kiezen. Ze zijn onbaatzuchtig op een wijze die in  geen enkele andere nakshatra te zien is.

 

Het woord Panchak betekent 5.

Het kunnen 5 op elkaar volgende namen van maan-constellaties zijn:

1) nr. 23 Dhanishta

2) nr. 24 Satabhisha

3) nr. 25 Purva Bhadra

4) nr. 26 Uttarabhadra

5) nr. 27 Revati

 

Een andere type panchak is de som van 5 soorten, namelijk:

 • mrityu (dood)
 • rog (ziekte)
 • agni (vuur)
 • chor (dief)
 • râjâ (koning)

 

Bij de berekening van de 5 soorten, geeft de restwaarde 5 een negatieve gebeurtenis aan.

 

Helaas weten de Hindoe priesters hier heel weinig of niets vanaf en de Hindoes die de Sanatan Dharm beleiden, worden bang gemaakt met het verhaal dat als iemand sterft en geen Panchak Puja verricht wordt, 5 familieleden ook zullen sterven.

 

Over dit onderwerp heb ik een heel andere mening. Met de ziel (âtmâ) van de overledene persoon gaan het negatieve en positieve karma mee en in een volgend leven komt hij met het karma waarmee in het vorige leven was gestopt, weer terug. Waarom dan de Panchak puja?

 

Onderaan staan de betekenissen van de Panchak nakshatras. De lezers wil ik vragen om hieruit zelf de conclusie te trekken. Laat u door niemand om de tuin leiden.

 

De schrijver wil het volgende opmerken:

Zolang iemand leeft, heeft hij familiebanden. Na de dood worden alle familiebanden verbroken. Alle positieve en negatieve karma gaan met de overleden persoon mee. Het is wel zo dat in bijzondere gevallen de ziel van de overledene nog contact houd met bepaalde familieleden en ze op een positieve manier in noodgevallen als gids begeleidt (dienst doet). Als een lichaam na de dood begraven is, heeft de ziel nog 40 jaar contact met het lijk.

Dhanistha ke adi kî, Satabhisha ke maghya kî, Purva Bhadrapad ke adi kî

Uttara Bhadrapada ke ant kî panch-panch gatî tyâjya hai aur Revati

sampurna tyâiya hai

 

Als iemand komt te overlijden in bovengenoemde nakshatras en tijdsduur die in de boeken staat geschreven, moet(en) de nabestaande(n) van de overledene Panchak puja laten verrichten om de negatieve invloeden te neutraliseren.

 

Dhanistha en Purva Bhadra in het begin van de Panchak nakshatra duren 2 uren; de uren die erna volgen hebben geen negatieve invloeden. Shatabhishak in het midden, duurt 2 uur. De uren ervoor en erna hebben geen negatieve invloeden. Uttarahadra aan het eind, duurt de laatste 2 uur. De uren ervoor hebben geen negatieve invloeden.

 

Revati duurt de hele dag en kan negatieve invloeden veroorzaken volgens de Vedische astrologische boeken.

 

Om de juiste stand van de siderische Vedische zon te vinden moet men de Ayanamsha aftrekken van het aantal zonnegraden in de Westerse astrologie. Voor de berekening van de diverse soorten panchak moet men van onderstaande tabel gebruik maken.

 

AYANAMSHA

Het verschil tussen tropische en siderische dierenriem noemt men ayanamsha. Bij een Westerse horoscoop trekt men de ayanamsha van de planeetposities en de ascendant af en krijgt de standen in de Vedische horoscoop. Degenen die goed kunnen omgaan met het 1 jarig of 100 – jarig Vedische astrologisch boek kunnen de stand van de zon direct berekenen. Wel moet de persoon goed kunnen rekenen.

 

TABEL : LAHIRA AYANAMSHA

 

1 januari  1920                       22.45′

1 januari  1930                       22.53′

1 januari  1940                       23.01′

1 januari  1950                       23.10′

1 januari  1960                       23.18′

1 januari  1970                       23.26′

1 januari  1980                       23.35′

1 januari  1990                       23.43′

1 januari  2000           23.51’

 

24.2     Eerste berekeningsmethode volgens het jyotish sarwa sangrah

 

De werkwijze van Panchak en hoe deze in de praktijk toegepast moet worden:

 • 15 tithi (dagen volgens de hindoe-berekeningswijze in Sukla paksh (lichte maan-helft) en Krishna paksh (donkere maan-helft)
 • 12 maas (12 maanden van het jaar)
 • 10 asht (verdwijningen)
 • 8 vedas
 • 4 sankrânti = is het verplaatsen van de zon van het ene naar het andere teken van de dierenriem.

 

Voorbeeld: Ram van 20 april naar 21 april in Stier.

Het aantal verplaatste zonnegraden wordt samen opgeteld en de som wordt gedeeld door 9. Is de restwaarde 5, dan hebben wij Panchak (vijf).

 

(15 jor ke 9 kâ bhâg dekar 5 bache to rog panchak)

 • Samen met de overige bovengenoemde getallen wordt er 15 bijgeteld en de som wordt gedeeld door 9. Is de restwaarde 5 dan is er sprake van ziekte panchak (rog panchak)

 

(12 jor ke 9 kâ bhâg dekar 5 bache tot agni panchak)

 • De som van de overige waarden + 12 wordt gedeeld door 9.

Is de restwaarde 5 dan is er sprake van vuur panchak (agni panchak)

 

(10 jor ke 9 kâ bhâg 5 bache to râj panchak)

 • De som van de overige waarden + 10 wordt gedeeld door 9.

Is de restwaarde 5 dan is sprake van koning panchak (raadj panchak)

 

(8 jor ke 9 kâ bhâg dekar 5 bache to chor panchak)

 • De som van de overige waarde + 8 wordt gedeeld door 9.

Is de restwaarde 5 dan is er sprake van diefstal panchak (chor panchak)

 

(4 jor ke 9 kâ bhâg dekar 5 bache to mrityu panchak jânnâ châhiye)

 • de som van overige waarden + 4 wordt gedeeld door 9.

Is de restwaarde 5 dan is er sprake van dood panchak (mrityu panchak)

 

 • Een tweede en makkelijker methode voor de berekening

van de 5 soorten panchak.

1)  De berekeningswijze van dood panchak (mrityoe panchak):

Het aantal graden dat de zon zich van het ene naar het andere teken van de dierenriem
verplaatst heeft + 4 gedeeld door 9. Is de restwaarde 5 dan is er sprake van dood
panchak    (mrityu panchak). Dood panchak (mrityu panchak) komt voor bij de zon in
1°/10°/19°/28°.

1 + 4 =   5 : 9 = 0 + restwaarde 5

10 + 4 = 14 : 9 = 1 + restwaarde 5

19 + 4 = 23 : 9 = 2 + restwaarde 5

28 + 4 = 32 : 9 = 3 + restwaarde 5

2)   De berekeningswijze van ziekte panchak (rog panchak):

Het aantal graden dat de zon zich van het ene naar het andere teken van de
dierenriem verplaatst heeft + 15 gedeeld door 9. Is de restwaarde 5 dan is er sprake

van ziekte panchak (rog panchak). Ziekte panchak (rog panchak) komt voor bij de
zon in 8°/ 17°/ 26°.

8 + 15 = 23 : 9 = 2 + restwaarde 5 is ziekte panchak (rog panchak)

17 + 15 = 32 : 9 = 3 + restwaarde 5 is ziekte panchak (rog panchak)

26 + 15 = 41 : 9 = 4 + restwaarde 5 is ziekte panchak (rog panchak)

3)    De berekeningswijze van vuur panchak (agni panchak):

Het aantal graden dat de zon zich van het ene naar het andere teken van de
dierenriem verplaatst heeft + 12 gedeeld door 9. Is de restwaarde  5 dan is er sprake
van vuur panchak (agni panchak). Vuur panchak (agni panchak) komt voor bij de zon
in 2°/ 11°/ 20°/ 29°.

2 + 12 = 14 : 9 = 1 + restwaarde 5

11 + 12 = 23 : 9 = 2 + restwaarde 5

20 + 12 = 32 : 9 = 3 + restwaarde 5

29 + 12 = 41 : 9 = 4 + restwaarde 5

 

4)  De berekeningswijze van koning panchak (raajaa panchak):

Het aantal graden dat de zon van het ene naar het andere teken van de dierenriem zich
verplaatst heeft + 10 gedeeld door 9. Is de restwaarde 5 dan is er sprake van koning
panchak (râjâ panchak). Koning panchak (raajaa panchak) komt voor bij de zon in 4° /
13°/ 22°.

4 + 10 =14 : 9= 1 + restwaarde 5

13 + 10 =23 : 9= 2 + restwaarde 5

22 + 10 =32 : 9= 3 + restwaarde 5

5)   De berekeningswijze van dief panchak (chor panchak):

Het aantal graden dat de zon van het ene naar het andere teken van de dierenriem
verplaatst heeft + 8 gedeeld door 9. Is de restwaarde 5 dan is er sprake van dief
panchak (chor panchak). Dief panchak (chor panchak) komt voor bij de zon in 6°/
15°/ 24° .

6 + 8 =14 : 9= 1 + restwaarde 5

15 + 8 =23 : 9= 2 + restwaarde 5

24 + 8 =32 : 9= 3 + restwaarde 5

 

U ziet dat de berekeningsmethodes en de restwaarde in alle gevallen een belangrijke rol spelen.

 • Geromaniseerde versie van wat in het HINDI ASTROLOGIE BOEK

geschreven is (JYOTISH SARWA SANGRAH)

 

PANCHAK DEKHNE KI DUSRI RITI

1, 10, 19, 28 men mrityu panchak hote hain. sankrânti ke jitne din gaye hon unko ginke unmen 4 aur jor de phir usmen kâ bhâg de 5 bache to mrityu panchak jâniye. jaise sankrânti kâ ek din gayâ usmen 4 aur jore to pânch ho gaye to mrityoe panchak djaaniye aur djo dash gaye hon to oesmen 4 aur djore to 14 huye, unmen 9 kâ bhâg diyâ to 5 bache to mrityu panchak jâno. jo 19 din gaye 4 aur jore 23 huye, unmen 9 kâ bhâg diyâ, 9 dunî 18 to 5 bache mrityu panchak jâno. jo 28 ans (graden berekening volgens het zonnestelsel (de zon verplaatst zich per etmaal 1 graad]) gaye 4 aur jore 32 huye 9 kâ bhâg diyâ, 9 tiye gaye 5 bache to mrityu panchak jano. rog panchak dekhnâ ho to 15 aur jorkar 9 kâ bhâg dekar 5 bache to rog panchak jâno. agni panchak dekhnâ ho to 12 jorkar 9 kâ bhâg de. râj panchak dekhnâ ho to 10 jorkar 9 kâ bhâg de. chor panchak dekhnâ ho to 8 jorkar 9 kâ bhâg de. aise hie 12 râshiyon par jâno.

 

PANCHAK DEKHNÄ

tikâ- dhanishthâ âdhe ko âd lekhar, dhanishthâ, shatbhishâ, purvâ bhâdrapad, uttarbhâdrapad, revatî ye pânch nakshatra panchak ke hain inmen nrin, kâshth âdi nahîn grahan karnâ. dakshin ko yâtrâ nahîn karnâ. ghar nahîn chhâvnâ. chhat nahîn gernâ châhiye.

 

Vertaling

1/4 deel van de maan-constellatie Dhanishthaa, de overige 4 volledige pada’s Shatabhisha, Purvabhadrapad, Uttarabhadrapad, Revatie; deze zijn de vijf nakshatra’s van Panchak, waarin men deze nrin (geen bladgroenten en peulvruchten nuttigen die na drogen zo hard als hout worden), kâshth (ziekte) niet moet accepteren. Men moet tijdens bovengenoemde nakshatra’s periode niet in zuidelijke richting reizen. Men mag in deze periode geen dakbedekking voor zijn huis aanbrengen.

Ook mag men geen konstruktie werkzaamheden voorbereiden, beginnen of voltooien voor dakbedekking. Kortom, het is astrologisch gezien ongunstig om voornoemde handelingen te laten doen en/of zelf te verrichten.

 

24.5     TABEL 26: Voor de berekening van de 5 Panchak soorten

Gra-

den

Mrityoe

Dood

Rog

Ziekte

Agni

Vuur

Raadj

Koning

Chor (dief)
1+4:9 = 0 r 5 p 1+15:9 = 1 r 7 1+12:9 = 1 r 4 1+10:9 = 1 r 2 1+8:9 = 1 r 0
2+4:9 = 0 r 6 2+15:9 = 1 r 8 2+12:9 = 1 r 5 p 2+10:9 = 1 r 3 2+8:9 = 1 r 1
3+4:9 = 0 r 7 3+15:9 = 2 r 0 3+12:9 = 1 r 6 3+10:9 = 1 r 4 3+8:9 = 1 r 2
4+4:9 = 0 r 8 4+15:9 = 2 r 1 4+12:9 = 1 r 7 4+10:9 = 1 r 5 p 4+8:9 = 1 r 3
5+4:9 = 1 r 0 5+15:9 = 2 r 2 5+12:9 = 1 r 8 5+10:9 = 1 r 6 5+8:9 = 1 r 4
6+4:9 = 1 r 1 6+15:9 = 2 r 3 6+12:9 = 2 r 0 6+10:9 = 1 r 7 6+8:9 = 1 r 5 p
7+4:9 = 1 r 2 7+15:9 = 2 r 4 7+12:9 = 2 r 1 7+10:9 = 1 r 8 7+8:9 = 1 r 6
8+4:9 = 1 r 3 8+15:9 = 2 r 5 p 8+12:9 = 2 r 2 8+10:9 = 2 r 0 8+8:9 = 1 r 7
9+4:9 = 1 r 4 9+15:9 = 2 r 6 9+12:9 = 2 r 3 9+10:9 = 2 r 1 9+8:9 = 1 r 8
10° 10+4:9 = 1 r 5 p 10+15:9 = 2 r 7 10+12:9 = 2 r 4 10+10:9 = 2 r 2 10+8:9 = 2 r 0
11° 11+4:9 = 1 r 6 11+15:9 = 2 r 8 11+12:9 = 2 r 5 p 11+10:9 = 2 r 3 11+8:9 = 2 r 1
12° 12+4:9 = 1 r 7 12+15:9 = 3 r 0 12+12:9 = 2 r 6 12+10:9 = 2 r 4 12+8:9 = 2 r 2
13° 13+4:9 = 1 r 8 13+15:9 = 3 r 1 13+12:9 = 2 r 7 13+10:9 = 2 r 5 p 13+8:9 = 2 r 3
14° 14+4:9 = 2 r 0 14+15:9 = 3 r 2 14+12:9 = 2 r 8 14+10:9 = 2 r 6 14+8:9 = 2 r 4
15° 15+4:9 = 2 r 1 15+15:9 = 3 r 3 15+12:9 = 3 r 0 15+10:9 = 2 r 7 15+8:9 = 2 r 5
16° 16+4:9 = 2 r 2 16+15:9 = 3 r 4 16+12:9 = 3 r 1 16+10:9 = 2 r 8 16+8:9 = 2 r 6
17° 17+4:9 = 2 r 3 17+15:9 = 3 r 5 p 17+12:9 = 3 r 2 17+10:9 = 3 r 0 17+8:9 = 2 r 7
18° 18+4:9 = 2 r 4 18+15:9 = 3 r 6 18+12:9 = 3 r 3 18+10:9 = 3 r 1 18+8:9 = 2 r 8
19° 19+4:9 = 2 r 5 p 19+15:9 = 3 r 7 19+12:9 = 3 r 4 19+10:9 = 3 r 2 19+8:9 = 3 r 0
20° 20+4:9 = 2 r 6 20+15:9 = 3 r 8 20+12:9 = 3 r 5 p 20+10:9 = 3 r 3 20+8:9 = 3 r 1
21° 21+4:9 = 2 r 7 21+15:9 = 4 r 0 21+12:9 = 3 r 6 21+10:9 = 3 r 4 21+8:9 = 3 r 2
22° 22+4:9 = 2 r 8 22+15:9 = 4 r 1 22+12:9 = 3 r 7 22+10:9 = 3 r 5 p 22+8:9 = 3 r 3
23° 23+4:9 = 3 r 0 23+15:9 = 4 r 2 23+12:9 = 3 r 8 23+10:9 = 3 r 6 23+8:9 = 3 r 4
24° 24+4:9 = 3 r 1 24+15:9 = 4 r 3 24+12:9 = 4 r 0 24+10:9= 3 r 7 24+8:9 = 3 r 5 p
25° 25+4:9 = 3 r 2 25+15:9 = 4 r 4 25+12:9 = 4 r 1 25+10:9 = 3 r 8 25+8:9 = 3 r 6
26° 26+4:9 = 3 r 3 26+15:9 = 4 r 5 p 26+12:9 = 4 r 2 26+10:9 = 4 r 0 26+8:9 = 3 r 7
27° 27+4:9 = 3 r 4 27+15:9 = 4 r 6 27+12:9 = 4 r 3 27+10:9 = 4 r 1 27+8:9 = 3 r 8
28° 28+4:9 = 3 r 5 p 28+15:9 = 4 r 7 28+12:9 = 4 r 4 28+10:9 = 4 r 2 28+8:9 = 4 r 0
29° 29+4:9 = 3 r 6 29+15:9 = 4 r 8 29+12:9 = 4 r 5 p 29+10:9 = 4 r 3 29+8:9 = 4 r 1
30° 30+4:9 = 3 r 7 30+15:9 = 5 r 0 30+12:9 = 4 r 6 30+10:9 = 4 r 4 30+8:9 = 4 r 2

r = restwaarde.            p = de dag van de maand waarop Panchak valt.

 

24.6     Tabel 27: Verkorte en praktische overzicht van 5 Panchak soorten

Gra-

den

Mrityoe

Dood

Rog

Ziektes

Agni

Vuur

Raadj

Koning

Chor

Diefstal

p        
    p    
         
      p  
         
        p
         
  P      
         
10° p        
11°     p    
12°          
13°       p  
14°          
15°         p
16°          
17°   P      
18°          
19° p        
20°     p    
21°          
22°       p  
23°          
24°         p
25°          
26°   P      
27°          
28° p        
29°     p    
30°

 

tiekâ — sankrânti kâ ek ansh (de zon verschuift 1 graad per dag volgens het zonnestelsel) jâne par mrityu (dood) bân hotâ hai. dusre par agni (vuur), chauthe par râjâ (koning). chhate par chor (diefstal), âthven par rog (ziektes) hotâ hai. Enz.

 

Bij de overgangsperiode van januari naar februari (of februari naar maart enz) is op de 1e dag van de nieuwe, (mrityu) dood panchak. Op de 2e dag vuur (agni). Op de 4e dag koning (râjâ). Op de 6e dag diefstal (chor) en op de 8e dag ziektes (rog) panchak. Zie bovenstaande tabel 1 en vervolg tabel 1 met de juiste data.

 

24.7     TABEL 28: Panchak chakram (Het wiel van Panchak)

 

Rog

Ziekte

Agni

Vuur

Râjâ

Koning

Chor

Dief

Mrityu

Dood

5 Baan

5 soorten

Surya

Zon

zondag

Mangal

Mars

dinsdag

Shanishchar

Saturnus

zaterdag

Shukra

Venus

vrijdag

Budh

Mercurius

woensdag

Vâr

Dag van de

week

Râtri

’s avonds

 

Din

Overdag

 

Din

Overdag

 

Râtri

’s avonds

 

Sandhya

voor

06.00 u

Samay

na

18.00 u

Upanyan

yagyopavît

Bhavan

nirmân

Râjâ

sevâ

Yâtra Viwah Varjit
Ceremonie

voor heilig

koord

 

Bouw van

nieuwe

woning

 

Verzorging

door regering

voor de

gemeenschap

Reizen

 

 

 

Huwelijk

 

 

 

Verboden

 

 

 

 

Korte samenvatting: Plechtigheden voor heilig koord, bouw van nieuwe woning, verzorging (dienstverlening) door de regering voor de gemeenschap, reizen en huwelijk zijn volgens de opgesomde dagen en tijden ongunstig. Daardoor kan het nadelige gevolgen hebben.

 

Tiekâ- jo ravivâr ko rog panchak lage, somvâr ko râj panchak, mangalvâr ko agni panchak, shanivâr ko mrityu panchak, bhriguvâr ko chor panchak, ye panchak vivâh men varjitain.

 

Ongunstig (verboden) voor het huwelijk zijn:

 • ziekte panchak (rog panchak) op zondag
 • koning panchak (raadj panchak) op maandag
 • vuur panchak (agni panchak) op dinsdag
 • dood panchak (mrityoe panchak) op zaterdag
 • dief panchak (chor panchak) op donderdag

 

Tikâ: rog, che panchak râtri ko ashubh hain aur râjya, agni panchak din men varjît hain tathâ râtri aur din kî sandhi yen mrityu panchak nindit hain, aur samay varjit nahîn hain.

 

Ziektes panchak en Koninklijke panchak: ongunstig op de avonduren

Vuur panchak overdag: verboden

Dood panchak: ongunstig ’s avonds (6 uur namiddag) en overdag (voor 6 uur ’s morgens
wordt sandhi genoemd)

gunstig: de overige tijden (uren). Plechtigheden kunnen geschieden zonder nadelige

gevolgen.

Ravivar Mangalvâr Somvar Shukra Budh Brihaspati Shanivâr
vâr Vâr vâr vâr
of of of of of Of of
zondag dinsdag maandag vrijdag woensdag Donderdag zaterdag
nandâ bhadra jayâ riktâ purna
1- 6 – 11 2 – 7 – 12 3-8-13 4-14-9 5-10-15

 

Er wordt teveel gesproken over de negatieve invloeden van de 5 panchak nakshatras. Wat niet vermeld wordt, is dat zij wel degelijk positieve elementen bevatten. De nakshatras zijn eerder besproken bij de zon- en maan-constellaties met de andere betekenissen.

 

Aangezien wij de lezers niet willen onthouden, van de andere betekenissen van deze nakshatras, geven wij deze afkomstig uit het boek De Indiase maandierenriem (van Drs. Roeland de Looff).

 

24.8     De betekenissen van de 5 Panchak nakshatras

 

 1. Dhanistha

23°20′ Steenbok – 6°40′ Waterman

Symbool: een fluit (ook wel trommel)

Behorende bij: de 8 Vasus (de ‘goeden’)

Kernwoorden: rijkdom, voorspoed, optimisch, muzikaal

Vertaling: rijkste

Muzikaliteit staat centraal bij Dhanistha. Krishna is een incarnatie van de god Bhagavan Vishnu. De Bhagavan Vishnu heeft namelijk de gewoonte om als dat nodig is in menselijke vorm neer te dalen. Zo’n Bhagavan incarnatie noemen we een avatar. Voorbeelden hiervan zijn Shri Rama, Shri Krishna, Shri Boeddha en Shri Kalki (de toekomstige avatar). De avatar Shri Krisha wordt soms afgebeeld a;s een fluitspeler. De fluit van Shri Krishna staat symbool voor het ego dat zich heeft leeg gemaakt. Het binnenste van de fluit bestaat namelijk enkel uit ruimte. Het ego schept zo ruimte voor de Bhagavan (goddelijke) energie (het spel van Shri Krishna) die er door heen kan komen. Het ego wordt een lege huls dat gevuld kan worden met het kosmische. De Hindoe Bhagavan (God) Shri Shiva wordt afgebeeld met een trommel in een van zijn armen. De trommel is evenals de fluit van binnen leeg. De goddelijke energie van Shri Shiva brengt geluid en daarmee leven in de trommel. De trommel staat dan ook symbool voor het leven. Het is de tegenhanger van de vlam die Shri Bhagavan Shiva in zijn andere arm houdt. De vlam is het symbool van vernietiging. Samen symboliseren vlam en trommel de cyclus van dood en (her-) geboorte. Dhanishta is een gunstig teken. De 8 Vasus die bij dit teken horen kunnen voorspoed geven op diverse terreinen.

Het spirituele pad dat bij dit teken hoort is het pad van de muzikant. Althans het pad van de muzikant die zijn ego leeg maakt en de goddelijke energie van Shri Krishna (Shri Vishnu) of Shri Shiva zijn instrument laat vullen. Dergelijke muziek is heilzaam en leidt tot meditatie en spirituele groei voor een ieder die er naar luistert.

 

 

 1. Shatabhishak

6°40′ – 20°00′ Waterman

Symbool: een lege cirkel

Behorend bij: Varuna (Neptunus), god van water en de nacht

Kernwoorden: geheimen, alcohol, afzondering, filosofisch

Vertaling: honderd genezers

Ook Shatabhishak is een meditatief teken. Varuna is een god die in de oudste Vedische geschriften een hoofdrol vervult. Het is de god van de nacht. Een god die vormen vervaagt. Wanneer vormen niet meer zichtbaar zijn resteert slechts eenheid. Dit is een teken waarin kosmische eenheidsbeleving centraal staat.

Kosmische eenheidsbeleving kan langs natuurlijke weg (via meditatie) bereikt worden, maar ook langs kunstmatige weg (via alcohol). Beide wegen zullen in de praktijk benut worden door personen in wiens horoscoop Shatabhishak een rol vervult. Uiteraard verdient de natuurlijke weg de voorkeur. De verbondenheid met de kosmos geeft een filosofische inslag. Een Shatabhishak type heeft een visie over hoe het zou kunnen zijn op deze aarde. Dat kan onvrede geven met de realiteit. De Shatabhishak zoekt de afzondering op om de eenheid te kunnen beleven. Daar staat de cirkel symbool voor. Enerzijds staat de grens van de cirkel voor afzondering, anderzijds geeft het ook de 0 aan, die een symbool voor eenheid is. De vormen zijn verdwenen en enkel het niets dat tevens het alles vertegenwoordigt blijft over.

Het spirituele pad dat bij dit teken hoort is dat van stille meditatie. Meditatiemethoden zoals Vipassana of Za-zen passen bij uitstek bij dit teken.

 

 

 1. Purva Bhadrapada

20°00′ Waterman – 3°20′ Vissen

Symbool: een zwaard

Behorend bij: Aja Ekapada, geitengod (vorm van Rudra, de stormgod)

Kernwoorden: passie, ambitie, fascinatie voor de duistere kant van het leven, transfor­matie, vuur, warmte

Vertaling: De eerste gelukkige voeten

Aja Ekapada, de god die bij dit teken hoort, heeft de vorm van een geit. Hij symboliseert ongedifferentieerde vuurenergie. De energie is krachtig, maar heeft nog geen contouren. Purva Bhadrapada mensen dienen hun grote hoeveelheid energie goed te richten. Er is een gevaar dat de energie wordt gebruikt voor egocentrische doeleinden. Ook is er een gevaar dat het individu niet weet hoe de energie gehanteerd moet worden. In dat geval kan de energie zich manifesteren als woede of vormen van ambitie die nooit bevredigd kunnen worden (als het ene doel bereikt is wil men alweer het volgende). Het is de opdracht van iemand in wiens horoscoop Purva Bhadrapada een grote rol speelt om te leren omgaan met grote hoeveelheden levensenergie en die te richten op een bepaald doel. Ook tevreden zijn met wat men heeft is iets wat de Purva Bhadrapada moet leren. De energie dient gericht te worden op datgene wat werkelijk belangrijk is voor de innerlijke ontwikkeling.

Het spirituele pad dat bij dit teken past heeft te maken met krachtige therapeutische methoden zoals bio-energetica. Verder is het essentieel dat men heldere doelen stelt. De Purva Bhadrapada bezit voldoende energie om die doelen te bereiken.

 

 

 1. Uttara Bhadrapada

3°20′ – 16°40′  Vissen

Symbool: een slang in het water

Behorend bij: Ahir Budnya, de slang die in de diepe wateren huist

Kernwoorden: wijsheid, zelfopoffering, transformatie van woede, water, koel

Vertaling: de volgende gelukkige voeten

Uttara Bhadrapada vertegenwoordigt de koelte van het water. De slang die zich in de diepte bevindt, vertegenwoordigt wijsheid. De slang kan echter in de verleiding komen om die wijsheid te gebruiken voor twijfelachtige doeleinden. Slangen staan immers niet bekend om hun sterke moraal. Echter altijd zal de actie die voortkomt uit dit teken gekenmerkt worden door bezonnenheid. Heetgebakerde acties (zoals die kunnen voorkomen bij Purva) zullen in Uttara zich nooit voordoen.

Het teken Bhadrapada is in zoverre uitzonderlijk dat de Purva en Uttara delen niet ongeveer hetzelfde vertegenwoordigen, maar juist tegenstellingen aangeven. Purva is heet en onbezonnen, Uttara is koel en afwachtend. Purva is vuur, Uttara is water. Voor iemand in wiens horoscoop Uttara Bhadrapada een belangrijke rol speelt is het belangrijk om in contact te komen met de innerlijke bron van wijsheid die bij dit teken sterk aanwezig is. Voor dit teken is het grootste geluk niet te vinden in de buitenwereld, maar in de innerlijke stilte die door meditatie bereikt kan woorden.

Het spirituele pad van dit teken heeft te maken met meditatie. Beweegredenen om te komen tot een bepaalde actie dienen kritisch onder de loep te worden genomen.

 

 1. Revati

16°40′ – 30°00′  Vissen

Symbool: een vis

Behorend bij: Pushan, god van voeding en veilig reizen

Kernwoorden: reizen, voeding, vruchtbaarheid

Vertaling: rijkdom

Revati vertegenwoordigt voeding en bescherming. Het teken valt te beschouwen als een baarmoeder, het symbool bij uitstek van bescherming van het leven. Het is gunstig om reizen te beginnen wanneer de Maan staat in dit teken, want Pushan, de god die bij dit teken hoort, is de god van voeding en veilig reizen. Personen in wiens horoscoop Revati een belangrijke rol vervult zijn betrouwbare vrienden en staan bekend om hun gastvrijheid. Zij zullen geneigd zijn om alles wat hulp nodig heeft te beschermen. Revatie heeft te maken met moederschap en bescherming van alles wat bescherming nodig heeft. De vis, het symbool van Revati is een niet agressief dier, dat zich soepel door het water (symboliseert gevoel) verplaatst. de vis symboliseert aanpassingsver­mogen en veranderingsgezindheid.

Het spirituele pad dat bij dit teken hoort, kan te maken hebben met reizen of met het beschermen en zorgen voor personen die steun behoeven. Het is het pad van mededogen. Dat mededogen kan zich in zijn verst ontwikkelde vorm manifesteren als universele liefde: liefde die gegeven wordt zonder voorwaarden en eisen. Een liefde zoals Christus (het symbool van de leer van Christus is een vis) in de praktijk bracht.

Hij die een egoïstisch gevoel heeft (of ingebeeld) zelfs t.o.v. bevrijding en ook het lichaam als zijn eigendom beschouwt, is noch een Jnani noch een Yogi. Hij leijdt alleen ellende.

 

Zelfs al zou Hara, of Hari of de  Lotus-geborene Brahma, uw leraar zijn, dan kunt ge niet gezeteld zijn in het Zelf, tenzij ge alles vergeet, alles loslaat.

 

Indien u op dit artikel op en aanmerking heeft kunt u gerust middels mijn E-mail adres daarop reageren.

 

Vertrouwend u in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik inmiddels met de vriendelijke groet,

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Khimradj  Pherai