SAMKISO

Kh. Pherai,

Bussumsestraat 153,

2574 JG  DEN HAAG

 

Telefoon: 070 -3235050

 

Den Haag, 6 januari 1995

 

 

Aan de heer Pt. Samkisoor Changoe

Leyweg 1376

2545 HM  DEN HAAG

 

 

Geachte heer pandit Changoe,

 

“De hele wereld is een leraar voor de wijzen, maar voor de dwaas is het hele

universum vol vijanden”.

 

Uit Manoe Smriti, Hfdst. 2, Sloka 111

 

Djo adharm se bolta hai aur djo adharm se poechhata hai, donon men maryada ko atikraman karne wala marta hai doesh ko prapt karta hai.

 

Sloka 116

 

Djo vipra abhiwadan karne ka pratyabhivadan karna nahin djanta ho oese panditon ko abhivadan nahin karna chahie kyonki djaise soedra hai vaise hie wah bhie hai.

 

Sloka 140

 

Djo brahman shishya kaa oepviet karaaker oese kalp aur rahasya

(yagyaa vidyaa aur oepnisad) ke saath veda parhaata hai, oesie ko acharya kahate hai.

 

Sloka 155  + 156

 

Djaise kaath kaa haathie aur chamre kaa mrig waise hie anparh brahmaan kewal naamdharie hotaa hai.

 

Hfdstuk 11  sloka,s  97 en 98.

 

Yasya kaayagatan brahma  medyenaaolaawyate sakrit

tasya wyapaiti bradhaamanyan soedratwawam cha sa gachchhatie

eshaa wichitraabhihitaa soeraapaanasya nishkritih

srnat oerdhwa prawakshyaami soewarnasteyanishkritam

 

Djis brahmana ke sarier sthit brahma(aatmaa) ek baar bhie madiraa se plaawit ho djaatie hai, oesakaa brahmanatwa nast ho djaataa hai aur wah soedrawet ho djaataa hai. Yah madiraapan kaa wichin praayashchitta kahaa, ab iske baad sonaa choeraane kaa praayashchitta kahoengaa.

 

Romaharsana was in een Ksatriya familie geboren. Hij was geboren in een suta

ofwel gemengde familie, als zoon van een Braahmaanse moeder en een Ksatriya

vader. Suta Goswami’s zitplaats op de Vyasasana (preekstoel) was waardig

gekeurd door alle aanwezige rishi’s (zieners): omdat hij kenner was van de

Superziel (brahman).

 

 

Hij was bekend als Romaharsana Suta Goswami en zijn zoon heette Ugrasrava

Suta Goswani.

 

Suta Goswami was de wijze die de gesprekken tussen Pariksit en Sukadeva

verhaalde voor de wijzen die bijeen waren gekomen in het woud van

Naimisaranya. Sringi rishi was een zoon van Saunaka rishi.

Saunaka rishi had spijt ervan dat hij zijn zoon een mantra had geleerd om

iemand te vervloeken. Pariksit werd door rishi Sringi vervloekt omdat hij

een dode slang om de hals van zijn vader rishi Saunaka had omgedaan.

Pariksit was een toegewijde van Heer Shri Krishna. Heer Shri Krishna kon hem

gered hebben van de vloek, maar deed dit niet omdat het Shri Bhagavatam Purana en overige Purana’s geopenbaard moesten worden. Eerder had Shri

Krishna, Pariksit gered van Brahmastra (atoomwapen dat wordt voortgebracht

door het chanten van mantra’s) die door de lafhartige Asvatthama was

geschoten om de foetus in de buik van Uttara te vernietigen. Vyasadeva gaf

aan Asvatthama de opdracht om de Brahmastra terug te roepen maar dat had hij

van zijn vader Dronacharya niet geleerd. Ardjuna had van zijn guru

Dronacharya wel de mantra geleerd hoe hij de Brahmastra terug kon roepen.

 

Suta Gosvami voerde oorspronkelijk het woord bij de samenkomst in het woud

van Naimisaranya, maar hij werd gedood door Heer Balarama omdat hij voor hem

geen respect toonde.

Saunaka rishi was het hoofd van de wijzen die aanwezig waren in Naimisarnya

toen Suta Goswami het Srimad-Bhagavatam Purana verhaalde.

 

Heer Samkisoor, ik heb u 7 jaar geleden gezegd dat u een verkeerde uitleg

geeft van sloka’s van de Bhagavad Gita. Dat was een vingerwijzing van mij

aan uw adres. U verzocht mij daarop om u het niet moeilijk te maken over de

verkeerde uitleg van het bovengenoemde heilige schrift. Heer Shri Krishna

heeft de juiste uitleg gegeven. Maar jullie proberen het volk dat niets van

deze geschriften afweet in de maling te nemen. Er zijn 28 belangrijke helse

planeten? Weet u voor wie deze bestemd zijn? Voor mensen als u!

 

U zegt dat u een Braahmaan bent. Ik zeg dat u gewoon een Hindoe bent.

In Suriname verkocht u houtskool en deed ook het werk van poero­hit.

Uw zoons zijn handelaren (vaisya).

Wat voor opleiding hebben Parsuram Tewarie en Surinder Tewari genoten dat

zij zich Braahmanen mogen noemen? Voldoen zij wel aan de vereiste

voorwaarden?

Laatstgenoemde heeft een gebouw gekocht en er een mandir van gemaakt.

Voor toegewijden is een mandir erg belangrijk. Maar anderen doen dit om er

rijk van te worden.

 

De mens moet eerst zijn/haar innerlijke mandir schoonmaken voordat hij/zij

een mandir voor het volk opzet. Maar geld is erg belangrijk voor zulke

mensen.

 

Er komen teveel klachten binnen.

Zeg aan Parsuram en Surinder Tewarie dat ik geen Lalbahadoersingh ben.

Wie de kennis ervoor bezit mag het werk van Karmkand doen.

 

Parsuram Tewari en Surinder Tewari waren bij de heer Lalbahadoersingh thuis

gegaan om hem het werk van Karmkand te verbieden. Vrezen deze twee voor

broodverlies of concurrentie.

 

Tegenwoordig zie ik ook dat mensen hun namen veranderen om een zogenaamde

Brahmaan te zijn. Er zijn hier genoeg voorbeelden van.

Anderen beginnen met een Stichting en roepen mensen op om zitting in het

bestuur te nemen.

Een Stichting wordt door een paar mensen opgericht met een speciaal doel.

Tegenwoordig organiseren zogenaamde Brahmanen reizen naar India en overige

landen. Dit is toch het werk van een Vaisya. Dus het gaat hier om hun eigen

zak te vullen.

 

Ik heb  gehoord dat er in India diverse keren gedebatteerd is over het

Braahmaanschap. Wie hebben aan deze debatten deelgenomen? Ik daag alle

zogenaamde Braahmaanen (waar ook ter wereld) uit om een debat met mij aan te

gaan. Ik zal maar een paar minuten nodig hebben om hen allen te verslaan.

 

Kent U het verhaal van de Guru van Djanak, Vandi die door de 12 (twaalf)

jarige Ashtavakra werd verslagen. Hij noemde alle aanwezige Braahmaanen

chaamar.

 

Janaka stelde aan de twaalfjarige wijze Ashtavakra de volgende vragen:

1. Hoe verkrijgt de mens kennis? Hoe wordt bevrijding ervaren?

En hoe wordt ongehechtheid bereikt? Zeg mij dit o Heer.

2. Ashtavakra antwoordde:

Indien gij streeft naar bevrijding mijn zoon, vermijd dan de voorwerpen

der zinnen als vergift en streef naar (betracht lett. zoek)

vergevingsgezindheid, oprechtheid, vriendelijkheid, tevredenheid en

waarheidlievendheid als de zoetheid des levens (lett. nectar).

3. Gij zijt noch aarde, noch water, noch vuur, noch lucht, noch ether.

Zo gij bevrijding wilt ervaren, weet dan dat het Zelf de Getuige is van

dit alles en dat het Bewustzijn Zelf is.

4. Als gij u onthecht aan uw lichaam (d.w.z. weet dat gij niet uw lichaam

bent) en vertoeft in Intellect (doorlicht Inzicht, Bewustzijn) zult ge op

datzelfde ogenblik gelukkig zijn, vol innerlijke vrede en vrij van

slavernij( gebondenheid)

5. Gij behoort niet tot de kaste Braahmaanen of tot welke anders kaste dan

ook, of tot welke Ashrama dan ook. Gij wordt niet waargenomen door het

oog. Ongehecht, zonder vorm en de Getuige van alle dingen zijt gij.

Wees verblijd (sukhi).

6. Deugd en ondeugd, vreugde en smart, ontspruiten aan het denkvermogen,

niet aan U, o gij-alles-doordringende Werkelijkheid. Gij zijt noch degene

die doet, noch degene die geniet. Waarlijk gij zijt eeuwig vrij.

7. Gij zijt de Ene Ziener van alle dingen en waarlijk eeuwig vrij.

Hierin alleen ligt uw slavernij, dat gij de Ziener beschouwt als iets

anders.

8. Zelfzucht in de vorm van ik ben de doener ‘is als een grote zwarte

gifslang. Het tegengift tot zijn vergift ligt in de erkenning van het

feit: ‘Ik ben niet de doener’. Drink de nectar van het rotsvaste geloof

(vertrouwen) ‘ik ben niet de doener’ en wees verblijd.

 

Bovengenoemde verzen kunnen jullie van mij in het Hindie ook krijgen.

 

Aangezien ik diverse boeken heb geraadpleegd, ben ik maar een keer

tegengekomen dat een echte Braahmaan door de Saktie (energie) van Mantra

een dochter uit zijn mond verwekt heeft. Dat is de vader van Padma. Omdat Ravana Padma zonder haar te vragen had aangeraakt, werd hij door haar vervloekt in de vorm van dat zij de oorzaak zou worden van zijn dood. Zij werd in haar volgende incarnatie Shri Sita Mataa. Ravana was toch een achterkleinzoon van Brahma. Hoe werd hij een raakhas.

Misschien weten jullie het niet; de tijd van gemeenschap (coïtus)

voor het verwekken van Ravana was niet goed. Voor Vibhisana hadden zijn

ouders het juiste tijdstip gekozen, vandaar dat hij een echte toegewijde van

Heer Shri Rama was geworden. Ik vraag me af of de ouders van de zogenaamde

Braahmanen ooit de juiste coïtustijd hebben gekozen.

Neen, dat hebben ze nooit gedaan vandaar dat er zoveel ellende heerst waar

dit soort mensen wonen.

 

Bij mij rijzen de volgende vragen:

a) Voor wie zijn de drie guna’s bestemd, te weten:

De sato-guna(goedheid), rajo-guna (hartstocht) en tamo-guna

(onwetendheid)

Zijn de zogenaamde Braahmanen zonder guna’s? (dus guna hien)

Dus ze zijn allemaal Bhagavan. Anderen noemen zich Bhagavan.

Bhagavan betekent:

bha betekent ten eerste: “hij die volkomen ondersteunt”

ten tweede: “behoeder”

ga, de tweede lettergreep betekent: gids,leider of schepper.

va (of ba), deze lettergreep betekent: dat ieder wezen in Hem leeft en

dat Hij ook in ieder wezen leeft

Bhagavan vertegenwoordigt oneindige kennis, macht, kracht, rijkdom en

invloed – en dit alles zonder een zweem van materiële verwarring.

 

b) Zijn de zogenaamde Braahmanen wel kenners van het Ksetra (het fysieke

lichaam). De ksetrajnana echte, degeen die het veld kent, de eigenaar

ervan, is van andere aard. Dus kenner van de micro-cosmos.

c) Hebben de zogenaamde Braahmanen het Shiva Samhita gelezen? Als het nog

niet gebeurd is, dan is de tijd er nu rijp voor, vandaar dat jullie niets

van je eigen lichaam weten.

d) Wat weten de zogenaamde Braahmanen van de acintya-saktie? Het werkt toch

in elk lichaam op dezelfde manier? Of werkt dit anders bij de zogenaamde

Braahmanen?

e) Wat weten de zogenaamde Braahmanen van de zevenvoudige bestaanswijze?

Houden zij zich zelf voor gek dat zij van geboorte Braahmaan zijn?

f) Wat weten de zogenaamde Braahmanen van de geboorte van de zonen van

Brahmaa. Zie bewijsmateriaal hoe de zonen van Brahmaa geboren zijn.

 

Door toedoen van zogenaamde Braahmanen zijn veel Hindoes – Moslims,

Christenen of Sikhs – geworden. En het ergste is dat zovelen het nog steeds

worden door het hele kastensysteem van India.

Een ras (volk) met diverse religies vecht met elkaar.

Wie zijn de veroorzakers van bovengenoemde godsdiensten?

Het kastensysteem. Dus de zogenaamde van geboorte Braahmanen.

 

Uit het Srimad-Bhagavatam[ Canto 3, Hfdst. 12. vers 2].

 

sasarjagre `ndha-tamisram atha tamisram adi-krt mahamoham ca mohan ca tamas cajnana-vrrayah.

 

VERTALING

Brahmaa schiep eerst de toestanden van onwetendheid, zoals zelfbedrog,

doodsangst, woede na frustratie, vals eigenaarschap en de illusoire gedachte

dat men zijn lichaam is, ofwel het vergeten van zijn ware identiteit.

 

sva-vid-varaahostra-kharaih samstutah purusah pasu nat yat-karna-pathopeto jaatu naama gadaagrajah.

VERTALING.

Mensen die zich gedragen als honden, zwijnen, kamelen en ezels, loven

degenen die nooit luisteren naar beschrijvingen van het transcendentale spel

en vermaak van Heer Sri Krishna, die het kwaad verdrijft.

 

Onder welke tithi, nakshatra (swami) van de nakshatra en rishi van de nakshatra teweten Marichi, Vasishta, Angiras, Atri, Pulastya, Pulaha en Kratu), waar (dag van de week), yoni (dierlijke eigenschap), isht (elke sterrenbeeld heeft een heersende God of devata), gana (deva, manu, raaksha),  solar luna yoga zijn de zogenaamde Brahmanen geboren? Zijn jullie allen uit

de mond van Brahmaa de schepper geboren en zijn de overige mensen geboren of

ergens anders vandaan gekomen? Hebben de zogenaamde Brahmanen meer hoofden,

ogen, neuzen, oren, handen, voeten, chakra’s, hogere I.Q en hoe ziet hun

aura eruit (welke kleur of kleuren)? Ik hoop dat jullie binnen zeven dagen

al deze vragen voor mij zullen beantwoorden. Verder wil ik de zogenaamde

Brahmanen de volgende raad geven om de Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana

en overige geschriften heel goed te gaan bestuderen om zich zelf te kennen.

Zo zullen jullie te weten komen dat iedereen hetzelfde is en alleen in

guna’s en karma verschillen.

 

De gemeenschap wordt teveel door jullie belazerd. Eenvoudige voorbeelden:

Moel-shantie, Grah-shantie, Panchak, Janew (door janew wordt niemand

Brahmaan. Een brahmacarya moet aan 17 voorwaarden voldoen. Bhagavan eist

geen geld, een bloem of toegewijde dienst is genoeg voor de Here God.

Maar zogenaamde Brahmanen eisen veel geld voor hun dienstverlening.

Ik schrijf deze brief als een waarschuwing voor jullie. Na het verschijnen

van mijn boek zal de jongere generatie wakker geschud worden.

 

De Svetasvatara Upanisad zegt:

 

kesaagr-sata-bhaagasya sataamsah sadrsaatmakah

jivah suksma-svarupo ‘ yam sankhyaatito hi cit -kanah.

 

De afmeting van de ziel, de eigenaar van het lichaam, is volgens dit vers

een tienduizendste deel van de punt van een haar. Dit is erg klein-atomisch.

Maar mijn lichaam werkt dankzij dit atomische, geestelijke. Deze atomische,

geestelijke energie bevindt zich in mijn lichaam en daarom functioneert het

lichaam en vliegt het vliegtuig. Is dit zo moeilijk om te begrijpen?

 

Tot heden wordt een verkeerde uitleg door de zogenaamde van geboorte brâhmanen uit de heilige geschriften van Sanatana Dharma gegeven.

Dit gebeurt zowel in India als daarbuiten. De Hindoe achterban wordt om zo’n manier misleid.

Volgens hun uitleg is een braahmaan uit de mond van Brahmaa, kshatriya uit zijn borst, vaisya uit zijn dijen en de soedra uit zijn voeten geboren.

 

Dit was voor mij de aanleiding om de zaak grondig te onderzoeken en ik kwam

tot de conclusie dat de geleerden van India nooit wisten wat er precies in de ge­schriften staat.

Dit is voor het eerst door mij op de wereld bewezen dat iemand van geboorte

geen braahmaan is, maar een gewone mens die ook moet studeren om zijn

handelingen te verrichten.

 

Bhagavad-Gita Hoofdstuk 7.12

ye caiva sâttvikâ bhâvâ       râjasâs tâmasâs ca ye

matta eveti tân viddhi        na tv aham tesu te mayi

Weet dat alle zijnstoestanden – zij het in goedheid, hartstocht of onwetend­heid – gemanifesteerd worden door Mijn energie. In zekere zin ben Ik alles, maar Ik ben onafhankelijk. Ik ben niet onderhevig aan de hoedanigheden van de materiële natuur, omdat deze zich integendeel in Mij bevinden.

 

Op dezelfde manier komen alle hoedanigheden van de materiële natuur – goedheid, hartstocht en onwetendheid – voort uit de Allerhoogste Heer, Vishnu, Krishna, maar Hij is niet onderhevig aan de materiële natuur. Daarom is Hij nirguna, wat betekent dat deze guna’s of hoedanigheden Hem niet

beïnvloeden, ook al komen ze uit Hem voort. Dat is een van de speciale kenmerken van Bhagavân, de Allerhoogste Persoonlijk Gods.

 

Tekst 13.

 

tribhir guna-mayair bhâvair      ebhih sarvam idam jagat

mohitam nâbhijânâti              mâm ebhyah param avyayam

 

Misleid door de drie hoedanigheden [goedheid, hartstocht en onwetendheid], is de hele wereld onbekend met Mij, die boven deze hoedanigheden ben en onuitputtelijk.

 

Elk levend wezen dat onder de invloed staat van de materiële natuur, heeft een bepaald type lichaam en ook bepaalde psychologische en biologische activiteiten die daarmee samengaan. Er zijn vier klassen van mensen die binnen de drie hoedanigheden van de materiële natuur functioneren. Zij die

zich zuiver in de hoedanigheid goedheid bevinden worden brâhmana’s genoemd.

Zij die zich zuiver in de hoedanigheid hartstocht bevinden, worden

kshatriy­a’s genoemd. Zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwe­tendheid bevinden worden vaisya’s genoemd. En zij die compleet in onwetend-

heid zijn worden soedra’s genoemd. En lager dan deze vier onderverdelingen vinden we de dieren of het dierlijk leven. Maar deze benamingen zijn niet blijvend. Ik mag dan een brâhmana, een kshatriya, een vaisya of wat dan ook zijn, dit leven is hoe dan ook tijdelijk. Maar ook als is het leven tijde­lijk en weten we niet wat we in een volgend leven zullen worden, toch beschouwen we onszelf vanuit een lichamelijke levensopvatting, omdat we in de ban zijn van de illusionerende energie, waardoor we denken dat we

Amerikaans, Indiaas of Russisch zijn of een brâhmana, een hindoe, een moslim enz. Wanneer we verstrikt raken in de hoedanigheden van de materiële natuur, vergeten we de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die Zich achter al deze hoedanigheden bevindt. Heer Krishna zegt daarom dat de levende wezens die

misleid zijn door deze drie hoedanigheden van de materiële natuur, niet begrijpen dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zich achter het materiële decor bevindt.

 

Dit zijn de woorden van Jezus Christus geweest:

De braahmanen en kshatriya zullen de soedra’s worden der soedra’s,

met wie de Eeuwige voor altijd zal verblijven.

De vaisya’s en de soedra’s waren vol bewondering en vroegen hem hoe zij

moesten bidden om hun gelukzaligheid niet te verliezen. Issa gebood hen:

“Aanbid geen afgoden, want zij horen u niet. Zet uzelf nooit op de eerste

plaats en verneder nooit uw naaste. Help de armen, ondersteun de zwakken,

doe niemand kwaad en begeer niet wat u niet bezit en wat een ander

toebe­hoort”.

De braahmanen en krijgers (kshatriya’s), die de woorden vernamen welke tot de soedra’s waren gesproken, besloten Issa te doden. Issa echter, door de soedra’s gewaarschuwd, verliet ’s nachts deze plaats.

Het Srimad-Bhagavatam [Canto 3, Hfdst.12.  Tekst 4

sanakam ca sanandam ca      sanaatanam athaatmabhuub

sanat-kumaaram ca munien    niskriyaan uurdhva-retasah

 

sanakam: Sanaka; ca: ook; sanandam: Sananda; ca: en:sanaatanam: Sanaatana;

atha: dharna; aatma-bhuh: Brahmaa, de zelfgebore; sanatkumaaram: Sanat-

kumaara; ca: ook, munien: de grote wijze: niskriyaan: vrij van elke baat-

zuchtige activiteit; uurdhva-retasah: degenen wier semen omhoog vloeit.

 

Vertaling

In het begin schip Brahmaa vier grote wijzen, genaamd Sanaka, Sananda,

Sanaatana en Sanat-kumaara.

Ze wilden geen van allen materialistische activiteiten verrichten, aangezien ze hoog verheven waren doordat hun semen naar boven vloeide.

 

Tekst 12

manyur manur mahinaso         mahaan chiva rtadhvajah

ugraretaa bhavah kaalo        vaanadevo dhrtavratah

 

Vertaling

De heer Brahmaa zei: Mijn beste jongen, Rudra, je hebt elf andere namen:

Manyu, Manu, Mahinasa, Mahaan, Siva, Rtadhvaja, Ugraretaa, Bhava, Kaala,

Vaamadeva en Dhrtavrata.

 

Tekst 13

dhier, dhrti-rasalomaa ca     niyut sarpir ilaambika

iraavatie svadhaa-dieksaa     rudraanyo rudra te striyah

 

Vertaling

O Rudra, je hebt ook elf vrouwen, de Rudhraani’s. Het zijn Dhie, Dhrti, Rasalaa, Umaa, Niyut, Sarpi, Ilaa, Ambika, Iraavatie, Svadhaa en Diksaa.

 

Tekst 22

mariecir atry-angirasau        pulastyah pulahah kratuh

bhrgur vasistho daksas ca      dasamas tatra naradah

 

mariecih, atri, angirasau, pulastyag, pulahah, kratuh, bhrguh, vasisthah,

daksah: zoon van Brahmaa; ca: dasamah: de tiende, tatra:daar; naaradah:

Naarada.

 

Vertaling

Marieci, atri, Angiraa, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhrgu, Vasistha, Daksa en de tiende zoon, Naarada, werden zo geboren.

 

Tekst 23

utsangaa naarado jajne         dakso ‘ngusthaat svayambhuvah

praanaad vasisthah sanjaato    bhrgus tvaci karaat kratuh

 

utsangaat: uit bovenzinnelijke overweging; naaradah: Mahaamuni Naarada; jajne: verwekte; daksah: Daksa: angusthaat: uit de duim; svayambhuvah: van Brahmaa; praanaat: uit de levensadem; vasisthah: Vasistha; sanjaatah: geboren; bhrguh: de wijze Bhrgu: tvaci: uit de aanraking; karaat: uit de hand; kratuh; de wijze Kratu.

 

 

 

Vertaling

Naarada werd geboren uit Brahmaa’s overdenking, zijn beste deel. Vasistha

werd geboren uit zijn ademhaling, Daksa uit zijn duim, Bhrgu uit zijn

aanraking en Kratu uit zijn hand.

 

Tekst  24

pulaho naabhito jajne          pulastyah karnayor  rsih

angiraa makhato ‘ksno ’trir    mariecir manaso ‘bhavat

 

pulahah: de wijze Pulaha; naabhitah: uit de naval; jajne: verwekte;

pulastyah: de wijze Pulastya; karnayoh: uit de oren; rsih: de grote wijze;

angiraah: de wijze Angiraa; mukhatah: uit de mond; aksnah: uit de ogen;

atrih: de wijze Atri; mariecih: de wijze Marieci; manasah: uit de geest;

abhavat: verscheen.

 

Vertaling

Pulastya werd verwekt uit de oren, Angiraa uit de mond, Atri uit de ogen, Marieci uit de geest en Pulaha uit de naval van Brahmaa.

 

Tekst  27

chaayaayaah kardamo jajne      devahuutyaah patih prabhuh

manaso dehatas cedam           jajne visva-krto jagat

 

chaayaayaah: door de schaduw, kardamah: Kardama Muni;

jajne: werd geopenbaard; devahuutyaah: van Devahuuti; patih; echtgenoot;

prabhuh: de meester; uit de geest; dehetah: uit het lichaam; ca: ook; idam:

dit; jajne: ontwikkelde zich; visva: het heelal; krtah: van de schepper;

jagat: kosmische openbaring.

 

Vertaling

De wijze Kardama, echtgenoot van de grote Davahuuti, werd geopenbaard uit

Brahmaa’s schaduw. Zo werden allen hetzij uit het lichaam, hetzij uit de

geest van Brahmaa geopenbaard.

 

Tekst  51

aho adbhutam etan me            vyaaprtasyaapi nityadaa

na hy edhante prajaa nuunam     daivam atra vighaatakam

 

aho, helaas; adbhutam: het is verwonderlijk; etat: dit; me: mij;

vyaaprtasya: bezig zijnde; api; hoewel; nityadaa: altijd; na; niet; hi:

zeker; edhante: verwekken; prajaah: levende wezens; nuunam: echter; daivam:

lot; atra: hierin; vighaatakam: tegen.

 

Vertaling

Brahmaa dacht bij zich zichzelf: Helaas, het verwonderlijk dat, hoewel ik

overal verspreid ben, het helaal nog steeds onvoldoende bevolkt is. Er kan

aan dit ongeluk geen andere oorzaak ten grondslag liggen dan het lot.

 

Tekst 52

evam yukta-krtas tasya            daivam caaveksatas tadaa

kasya ruupam abhuud dvedha       yat kaayam abhicaksate

 

evam: zo;yukte: beschouwend; krtah: zo doende; tasya: zijn; daivam:

bovennatuurlijke kracht; ca: ook; aveksatah: waarnemend; tadaa: toen;

kasya: van Brahmaa; ruupam: gedaante; abhuut: werd geopenbaard; dvadhaa;

tweevoudig; yat: hetgeen; kaayam: zijn lichaam; abhicaksate; heet te zijn.

 

Vertaling

Terwijl hij zo in gedachten opging en de bovennatuurlijke macht beschouwde,

werden er uit zijn lichaam twee andere gedaanten voortgebracht. Men eert hen

nog steeds als het lichaam van Brahmaa (de schepper).

 

Betekenis

Uit Brahmaa’s lichaam kwamen twee lichamen voort. Het ene had een snor en

het andere twee gewelfde borsten. Niemand kan uitleggen vanwaar ze

versche­men en daarom kent men ze tot de dag van vandaag als kaayam,

het lichaam van Brahmaa, zonder dat ze zoon en dochter worden genoemd.

 

 

Tekst 53

taabhyaam ruupa-vibhaagaabhyaam   mithunam samapadyata

 

taabhyaam: van het; ruupa: gedaante; vibhaagaabhyaam: aldus verdeeld;

mithunam; geslachtsdaad; samapadyata: volmaakt verricht.

 

 

Vertaling

De twee zojuist van Brahmaa afgescheiden lichamen verenigden zich met elkaar in geslachtsgemeenschap.

 

Tekst 54

yas tu tatra pumaan so ‘bhuun     manuh svaayambhuvah  svaraat

strie yaasiec chataruupaakhyaa    mahisy asya mahaatmanah

 

yah: iemand die; tu: maar; tatra: daar; pumaan: de man; sah: hij; abhuut:

werd; manuh: de vader der mensheid; svaayambhuvah: Svaayambhuva genaamd; sva-raat: geheel onafhankelijk; strie: de vrouw; yaa: iemand die; aasiet:

er was; sataruupaa genaamd; aakhyaa: bekend als; mahisie: de koningin; asya:

van hem; mahaatmanah: de grote ziel.

 

Vertaling

Degene die de mannelijke gedaante bezat, werd bekend als de Manu genaamd

Svaayambhuva en de vrouw werd bekend als Sataruupaa, de koningin van de grote ziel Manu.

 

Tekst  55

tadaa mithuna-dharmenu     prajaa hy edhaam babhuuvire

 

tadaa: toen; mithuna: seks:dharmena: volgens de regels; prajaah: generaties;

hi: zeker; edhaam: vergrootten; babhuuvire; vond plaats.

 

Vertaling

Daarna brachten ze door hun vereniging geleidelijk de ene generatie na de andere voort om het universum te bevolken.

 

Tekst 56

sa caapi sataruupaayaam     pancaapatyaany ajiejanat

priyavratottaanapaadau     tisrah kanyaas ca bhaarata

aakuutir devahuutis ca      prasuutir  iti sattama

 

sah: hij (Manu); ca: ook; api: te bestemder tijd; sataruupaayaam: bij

Sataruupaa; vijf; apatyaani: kinderen; ajiejanat: verwekte; priyavrataa:

Priyavrata; uttaanapadau: Uttanapaada: tisrah: drie in getal; kanyaah:

dochters; ca: ook; bhaarata: o zoon van Bharata; aakuutih: Aakuuti;

devahuutih: Devahuuti; ca: en; prasuutih: Prasuuti: zo; sattama: o aller-

beste.

 

Vertaling

O Zoon van Bharata, te bestemder tijd verwekte hij [Manu] bij Sataruupa vijf kinderen: twee zoons, Priyavrata en Uttaanapaada, en drie dochters,

Aakuuti, Devahuuti en Prasuuti.

 

Tekst 57

aakuutim  rucaye praadaat      kardamaaya tu madhyamaam

daksaayaadaat prasuutim ca     yata aapuuritam jagat

 

aakuutim: de dochter genaamd Aakuuti; rucaye: aan de wijze Ruci; praadaat:

schonk; karmamaaya: aan de wijze Kardama: tu: maar; madhyamaam: de middelste

(Devahuuti); daksaaya: de Daksa; adaat: schonk; prasuutim: de jonste dochter

; ca: ook; yatah: van waaruit; aapuuritam: werd gevuld; jagat: de hele wereld.

 

Vertaling

De vader, Manu, gaf zijn eerste dochter, Aakuuti, aan de wijze Ruci, de middelste, Devahuuti, aan de wijze Kardama, en de jongste, Prasuuti, aan de Daksa. Via hen raakte de hele wereld bevolkt.

 

Betekenis

Hier wordt de geschiedenis van het bevolken van het universum gegeven. Brahmaa is het oorspronkelijke wezen in het heelal, uit wie de Manu

Svaayambhuva en zijn vrouw Sataruuoaa voortkwamen. Uit Manu werden twee

zoons en drie dochters geboren, en uit hen is de bevolking van de

verschillende planeten, tot vandaag aan toe, voortgekomen. Daarom wordt

Brahmaa als de grootvader van iedereen beschouwd, en de Godspersoon,

de vader van Brahmaa, als de overgrootvader van alle wezens. Dat wordt als

volgt bevestigd in de Bhagavad-gitaa (Xl.39):

 

vaayur yamo’s gnir varunah sasaankah

prajaapatis tvam prapitaamahas ca

namo namas te ‘stu sahasra-krtvah]

punas ca bhuuyo ‘pi namo namas te

 

“U bent de Heer van de lucht, de opperrechter Yama, het vuur en de Heer van

de regen. U bent de maan en U bent de overgrootvader. Daarom breng ik U

keer op keer vol respect mijn eerbetuigingen.”

 

Tekst 35

caatur-hotram karma-tantram     upaveda-nayaih saha

dharmasya paadaas catvaaras     tathaivaasrama-vrttayah

 

 

 

Vertaling

De vier aspecten van het vuuroffer werden geopenbaard: degene die het brengt

[de chanter], degene die het opdraagt, het vuur en de algehele offer-activiteit overeenkomstig de aanvullingen op de Veda’s. Ook werden de vier religieuze beginselen [eerlijkheid, zelfdiscipline, mededogen en reinheid] en de plichten van de vier maatschappelijke geledingen geopenbaard.

 

Betekenis

Eten, slapen, zich weren en paren zijn de vier principiële vereisten van het stoffelijke lichaam van dier en mens. het verschil tussen de menselijke samenleving en die der dieren ligt in de plicht van de mens om verschillende

religieuze activiteiten te verrichten naar gelang de maatschappelijke geleding waartoe men behoort en de levensfase waarin men zich bevindt. Deze

staan alle duidelijk vermeld in de vedische teksten en werden door Brahmaa geopenbaard in de vier Veda’s, die uit zijn vier monden voortkwamen.

Zo werden de plichten van de mensheid vastgesteld naar gelang ieders positie

en levensfase, en een beschaafd mens dient zich hieraan te houden. Degenen

die zich traditioneel aan deze beginselen houden worden Aaryans genoemd of

mensen die op weg naar de volmaaktheid zijn.

 

Tekst 36

vidura uvaaca (de zoon van veda Vyaas, de schrijver van alle veda en

poeraana’s, voorheen werden alle soorten van kennis mondeling

overgedragen) zijn moeder was een dienstvrouw.

 

sa vai visva-srjaam ieso      vedaadien mukthato ‘srjat

yad yad yenaasrjad devas      tan me bruuhi tapo – dhana

 

Vertaling

Vidura zei: O grote wijze, wiens enige rijkdom uit boetedoening bestaat, wees zo goed me uit te leggen hoe en met wiens hulp Brahmaa de vedische kennis, die uit zijn mond tevoorschijn kwam, ingang deed vinden.

 

Tekst 37

maitreya uvaaca

rg-yuh-saamaatharvaakhyaan      vedaan puurvaadibhir mukhaih

saatram ijyaam stuti-stoman     praayascittam vyadhaat kramaat

 

maitreyeh uvaaca: Maitreya zei; rk-yajuh-saama-artharva: de vier Veda’s;

aakhyaan: genaamd; vedaan: de vedische geschriften; puurva-aadibhih: vooraan

beginnend; mukhaih: door de monden; saastram: niet eerder uitgesproken vedische mantra’s; ijyaam, priesterriten; stuti-stomam: het onderwerp van de

voorlezers; praayascittam: bovenzinnelijke activiteiten; vyadhaat: vestigde;

kramaat: achtereenvolgens.

 

Vertaling

Maitreya zei: Te beginnen vanuit het voorste gezicht van Brahmaa, werden de vier Veda’s- Rk, Yajuh, Saama en Artharva- achtereenvolgens uit zijn vier monden geopenbaard. Daarna kregen, na elkaar, vedische mantra’s die nooit eerder geuit waren, priesterriten, de onderwerpen van de voorlezers en bovenzinnelijke activiteiten hun vorm.

 

Tekst 38

aayur-vedan dhanur-vedam       gaandharvam vedam aatmanah

sthaapatyam caasrjad vedam     kramaat puurvaadibhir mukhaih

 

Vertaling

Hij schiep eveneens – allemaal uit de Veda’s – de medische wetenschap, de krijgskunst, de muziekwetenschap en de architectuur. Ze kwamen een voor een te voorschijn, te beginnen van het voorste gezicht.

 

 

Betekenis

De Veda’s bevatten volmaakte kennis, met inbegrip van alle vormen van kennis die de samenleving nodig, niet alleen op deze planeet maar ook op andere planeten. Men kan begrijpen dat de kennis van de krijgskunst om de orde in de maatschappij te handhaven evenzeer nodig is als de muziekwetenschap. Al deze takken van kennis worden Upapuraana genoemd, of aanvullingen op de Veda’s. Geestelijke kennis is het belangrijkste onderwerp van de Veda’s, maar om de mens te helpen in zijn streven om wereldse kennis te verwerven, heeft hij de andere, boven beschreven takken van vedische kennis nodig.

 

Tekst  39

itihaasa-puraanaani            pancamam vedam iesvarah

sarvebhya eva vaktrebhyah      sasrje sarva-darsanah

 

Vertaling

Vervolgens schiep hij uit zijn monden de vijfde Veda- de Puraana’s en de

historiën – aangezien hij verleden, heden en toekomst volledig kon

doorschouwen.

 

Betekenis

Er bestaan historiën van bepaalde landen en naties van de wereld, maar de

Puraana’s zijn de historien van het universum, niet alleen van een era, maar van vele kalpa’s.

Brahmaa is op de hoogte van de desbetreffende historische feiten en daarom

zijn alle Puraana’s historien. Omdat ze oorspronkelijk door Brahmaa zijn

samengesteld maken ze deel uit van de Veda’s en worden de vijfde Veda

genoemd.

 

Tekst 40

sodasy-ukthau puurva-vaktraat     puriesy-agnistutaav atha

aaptoryaamaatiraatrau ca          vaajapeyam sagosavam

 

Vertaling

Alle verschillende soorten vuuroffers [sodasie, uktha, puriesi, agnistoma, aaptoryaama, atiraatra, vaajapeya en gosava] werden geopenbaard uit

Brahmaa’s oostelijke mond.

 

Tekst 41

vidyaa daanam tapah satyam       dharmasyeti padaani ca

aasramaams ca yathaa-sankhyam    asrjat saha vrttibhih

 

vidyaa: ontwikkeling; daanam: barmhartigheid; tapah: boetedoening; satyam:

waarheid; dharmasya: van religie; iti: zo; padaani: vier benen; ca: ook;

aaramaan: levensorden; ca: ook; yathaa: zoals ze zijn; sankhyam: in aantal;

asrjat: schiep; saha: met; vrttibhih: door beroep.

 

Vertaling

Onderricht, barmhartigheid, boetedoening en waarheid worden de vier pijlers van de religie genoemd, en om zich deze eigen te maken bestaan er vier maatschappelijke geldeingen (ingedeeld naar beroep) en vier levensfasen.

Brahmaa schiep dit alles in systematische volgorde.

 

Betekenis

De vier essentiele fasen in het bestaan – brahmacarya, het leven van een studerende; grhastha, het gezinsleven; vaanaprastha, het leven van iemand die zich teruggetrokken heeft om boete te doen; en sannyaasa, het wereld-verzakende leven waarin men de waarheid predikt – vertegenwoordigen de pijlers der religie. De beroepmatige geledingen van de maatschappij zijn die van de braahmana’s, of de intelligentsia, die van de ksatriya’s, of bestuur­ders, die van de vaisya’s of kooplieden en producenten en die van de soedra’s of de algemene arbeidsklasse, die geen specifieke eigenschappen bezit. Dit alles werd systematisch door Brahmaa ontworpen en geschapen om ieders zelfverwerkelijking op een ordelijke manier te bevorderen. De fase van leerling is ervoor bedoeld om het beste onderricht te ontvangen; het gezinsleven is ervoor om de zinnen te bevredigen, mits men dat doet met een vrijgevige mentaliteit; zich terugtrekken uit het familieleven is bedoeld voor boetedoening en geestelijke vooruitgang; en wereldverzaking is ervoor om iedereen de Absolute Waarheid te verkondigen. Al deze activiteiten van de leden van de samenleving te zamen scheppen een gunstige klimaat voor de algehele verheffing van het menselijk leven.

 

Dit maatschappelijk stelsel is gebaseerd op onderricht dat bedoeld is om de mens van zijn dierlijke neigingen te zuiveren. De meest doeltreffende zuiveringsmethode is het ontwikkelen van kennis over de Allerhoogste Godspersoon, die het toppunt van zuiverheid is.

 

 

Tekst  42

saavitram praajaapatyam ca     braahman caatha brhat tahtaa

vaartaa sancaya-saaliena       siloncha iti vai grhe

 

Vertaling

Vervolgens werd de ceremonie ingesteld tijdens welke de tweemaal geborenen de heilige draad ontvangen en de regels worden gegeven waaraan men zich minstens een jaar na aanvaarding van de Veda’s moet houden, alsook regels om zich geheel van seks te onthouden, beroepsactiviteiten volgens de vedische

voorschriften, verschillende beroepstaken in het familieleven en de methode om in zijn levensonderhoud te voorzien zonder daarbij van iemands hulp

afhankelijk te zijn, namelijk door weggegooid graan op te rapen.

 

Betekenis

Tijdens hun studiejaren werden de brahmacaari’s volledig onderricht betref­fende het belang van de menselijke levensvorm. Zo ontvingen ze de

basiskennis die hen moet aanzetten om los te raken van de beslommeringen van het familieleven. Alleen leerlingen die niet in staat waren de

celibaatsgelofte af te leggen, mochten naar huis gaan om met een geschikte vrouw te trouwen. De anderen bleven permanent brahmacaarie door zich hun hele leven van geslachtsgemeenschap te onthouden. Dat hing helemaal af van de kwaliteit van hun opleiding. Wij hadden de gelegenheid om zo’n

overtuigde brahmacaarie te leren kennen in de persoon van onze geestelijke leraar, Aum Visnupaada Srie Sriemad Bhaktisiddhaanta Gosvaamie Mahaaraaj. Zo’n grote ziel noemt men een naisthika-brahmacaarie.

 

Tekst 43

vaikhaanasaa vaalakhilyau      dumbaraah phenapaa vane

nyaase kutiecakah puurvam      bahvodo hamsa-niskriyau

 

Vertaling

De vier vormen van teruggetrokken leven zijn vaikhaanasa, vaalakhilya, audumbara en phenapa. de vier vormen van wereldverzaking zijn kutiecaka,

bahvoda, hamsa en niskriya. Deze werden alle uit Brahmaa geopenbaard.

 

Betekenis

Het varnaasrama-dharma, het stelsel van de vier maatschappelijke geledingen en geestelike levensorden, is niet iets van de laatste eeuwen, zoals minder intelligente mensen veronderstellen. het werd door Brahmaa ingesteld aan het begin van de schepping. Dat wordt ook bevestigd in de Bhagavad-gieta

(lV.13): caatur-varnyam mayaa srstam.

 

Tekst 44

aanvieksiki trayie vaartaa      danda-nietis tathaiva ca

evam vyaahrtayas caasan         pranova hy asya dahratah

 

Vertaling

De wetenschap van het logisch argumenteren, de vedische levensdoeleinden, recht en orde, ethische normen en de vermaarde mantra’s bhuuh, bhuvah en svah werden alle geopenbaard uit de monden van Brahmaa, en de pranava

omkaara uit zijn hart.

 

Tekst 45

tasyosnig aasiel lomabhyo           gaayatrie  ca tvaco vibhoh

tristum maamsaat snuto  ‘nustub     jajaty asthnah prajaapateh

 

Vertaling

Daarop werd uit het lichaamshaar van de almachtige prajaapati de kunst der letteren, usnik, voortgebracht. Uit zijn huid kwam de belangrijkste vedische mantra, de gaayatri, uit zijn vlees tristup, uit zijn aderen anustap, en uit de botten van de heer der levende wezens kwam jagatie.

 

Tekst 46

majjaayaah panktir utpannaa     brhatie  pranato ‘bhavat

 

Vertaling

De kunst van het schrijven van gedichten, pankti, kwam uit het merg en de van brhatie, een ander soort poezie, kwam uit de levensadem van de heer der levende wezens.

 

Tekst  47

sparsas tasyaabhavaj jievah    svaro deha udaahrta

uusmaanam indriyaany aahur     antah-sthaa balam aatmanah

svaraah sapta vihaarena        bhavanti sma prajaapateh

 

sparsah: de lettergrepen van ka tot met ma; tasya: zijn abhavat: werden;

jie­vah: de ziel; svarah: klinkers; dehah: zijn lichaam; udaahrtah: uitge­drukt; uusmaanam: de letters sa, sa,sa en ha; indriyaani; de zinnen; aahuh: worden genoemd: antah-sthaah: de lettergrepen van die naam (ya, ra, la en

va); balam: energie; aatmanah: van het zelf: svaraah: muziek; sapta: zeven;

vihaarena: door de activiteiten van de zinnen; bhavanti sma: werden geopen­baard; prajaapateh: van de heer der levende wezens.

 

Vertaling

Brahmaa’s ziel openbaarde zich als de medeklinkers, zijn lichaam als de klinkers, zijn zinnen als de sisklanken, zijn kracht als de tussenklanken en zijn zinsactiviteietn als de zeven muzieknoten.

 

Betekenis

Het Sanskriet kent dertien klinkers en vijfendertig medeklinkers. De klinkers zijn a, aa, i, ie, u, uu, r, rie, l, e , ai, o en au, en de medeklinkers zijn ka, kha, ga, gha enz. De eerste vijfentwintig medeklinkers worden de sparsa’s genoemd. Er zijn vier antah-stha’s. Bij de uusma’s zijn

drie s’ en, namelijk taalavya, muurdhanya en dantya. De muzieknoten zijn sa, r, gaa, ma, pa, dha en ni. Al deze klanvibraties worden van oorsprong sabda-brahma, geestelijke klank, genoemd. Men zegt dan ook dat Brahmaa in het geestelijke klank, genoemd. Men zegt dan ook dat Brahmaa in het Mahaa-kalpa geschapen was als de incarnatie van geestelijke klank.

De Veda’s zijn geestelijke klank, en daarom is het niet nodig de klanken van de vedische teksten aan materiele interpretatie te onderwerpen. De Veda’s moeten ten gehore worden gebracht zoals ze zijn, hoewel ze symbolisch weer-

gegeven worden met klanktekens die ons materieel bekend zijn. Uiteindelijk bestaat er niets materieels, omdat alles zijn oorsprong in de transcendente

wereld heeft. Daarom wordt de materiele openbaring illusie genoemd, in de juiste zin van het woord. voor zelfverwerkelijkte zielen bestaat er niets anders dan het transcendente.

 

Tekst 48

sabda -brahmaatmanas tasya       vyaktaavyaktaatmanah parah

brahmaavabhaati vitato           naanaa-sakty-uparbrmhitah

 

Vertaling

Als oorsprong van de bovenzinnelijke klank is Brahmaa de persoonlijk vertegenwoordiger van de Allerhoogste Godspersoon en daarom verheven boven concepties als geopenbaard en ongeopenbaard. Brahmaa is de volkomen gedaante

van de Absolute Waarheid en is met vele verschillende energieen bekleed.

 

Betekenis

De positie van Brahmaa is de meest verantwoordelijke en wordt aan de volmaakte persoon van het universum aangeboden. in het geval dat er niemand geschikt is om deze positie in te nemen, moet de Allerhoogste Godspersoon soms Brahmaa worden. Brahmaa is in alle opzichten de vertegenwoordiger van de Allerhoogste Godspersoon in de materiele wereld en van hem komt de bovenzinnelijke klank pranava. Daarom is hij bekleed met vele verschillende energieen, waaruit alle deva’s (devta’s) zoals Indra, Candra en Varuna, worden geopenbaard. zijn transcendante positie mag niet als gering worden beschouwd, ook al vertoonde hij de neiging om zich met zijn eigen dochter te verenigen. Achter het vertonen van deze neiging ging een bedoeling schuil, en daarom mag Brahmaa daar niet om veroordeeld worden als een gewoon mens.

 

Tekst 49

tato ‘paraam upaadaaya        sa sargaaya mano dadhe

 

Vertaling

Daarna nam Brahmaa een ander lichaam aan, waarin het bedrijven van seks niet verboden was, en hield zich hierin met het verdere scheppingswerk bezig.

 

Betekenis

In zijn eerste lichaam, dat transcendentaal was, mocht hij geen aantrekking

tot seks koesteren. Daarom moest Brahmaa een ander lichaam aannemen om zelf met seks te maken te mogen hebben. Zo ging hij verder met het scheppings-

werk. Zijn eerste lichaam veranderde, zoals reeds beschreven, in mist.

 

Tekst 50

rsienaam bhuuri-vieryaanaam       api sargam avistrtam

jnatvaa tad dhrdaye bhuuyas       cintayaam aasa kaurava

 

Vertaling

O zoon van de Kuru’s, toen Brahmaa zag dat de bevolking, ondanks de

aanwezigheid van hoogst potente wijzen, onvoldoende toenam, overwoog hij in alle ernst hoe ze kon worden vergroot. Zie verder de teksten 51 t/m 57.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

C.C. overige organisaties.